Kerkbalans

Kerkbalans, houd de kerk in stand

Sinds onze komst naar Rijswijk in 1982 zijn we verbonden aan de Oude Kerk.
In de loop van deze tijd ben ik anders naar de kerk gaan kijken. Was er de eerste jaren vooral sprake van kerkgang uit traditie, daarna volgde een periode waarin het accent lag op het streven om onze kinderen vertrouwd te maken met de kerk. De laatste jaren is het steeds meer een kerkgang geworden vanuit innerlijke overtuiging. Inzien dat het fijn is om op zondag een moment van bezinning te hebben, één ochtend in de week anders, los van de dagelijkse beslommeringen. Genieten van oude en nieuwe liederen en van orgelmuziek. En de laatste tijd steeds vaker ook van klanken van andere instrumenten.
Daarnaast is er het contact met de gemeenteleden, die ieder met hun eigen geloofsachtergrond iets in de kerkdienst hopen te vinden: herkenning, iets nieuws, iets prikkelends, troost, een praatje, contact. Bij dit alles is het van groot belang om te (laten) merken dat je niet alleen bent, dat je er voor elkaar bent.

In het afgelopen jaar was er na de corona-uitbraak eerst een periode waarin er alleen onlinediensten gehouden werden. Vanaf het moment dat naar de kerk gaan weer mogelijk is, weliswaar in wat aangepaste vorm, besef je hoe je dat in de eerste coronaperiode gemist hebt. En dan zie je dat er met veel creativiteit ook weer andere en mooie vormen van samenzijn, muziek en zang mogelijk zijn. En vergis ik mij, of is er juist in deze tijd nog meer sprake van verbondenheid?

Gezien het bovenstaande zal u duidelijk zijn dat het motto van de Kerkbalans “Houd de kerk in stand” mij aanspreekt. Het inspireert mij om ook dit jaar mijn bijdrage over te maken.
Ik vertrouw dat velen dit met mij zullen doen!

Nettie Verduijn

 

 

De kerk, een bijzondere gemeenschap, afhankelijk
van uw giften.

De kerk is een bijzondere gemeenschap. Waar we ons geloof mogen delen, waar het ook gevoed wordt. Een gemeenschap die open staat voor alle mensen, zoals Jezus dat ook is.

Waar we de woorden van God mogen horen, zijn Geest ons mag verlichten, waar we inspiratie op doen.

Een gemeenschap die ook in de wereld staat en oog wil hebben voor wat zich daarin afspeelt en oog en oor voor de mensen in deze wereld. Met leden uit alle lagen van de samenleving.

De activiteiten van onze gemeente zijn talrijk en divers. Om er maar een paar te noemen: erediensten, pastoraat, diaconale ondersteuning van minderbedeelden in Rijswijk en ook in andere landen, talrijke activiteiten voor ouderen, jongeren en kinderen; diverse koren, elk jaar een veelzijdig programma van vorming en toerusting, elke 2 jaar een musical.

Alles wat de kerk doet en biedt kost geld. De kerk is volledig afhankelijk van giften. Een belangrijk onderdeel hiervan is de jaarlijkse kerkbalans waarmee we de kerk kunnen ondersteunen.

Helpt u ook weer mee om de kerk te ondersteunen zodat alles doorgang kan blijven vinden? Denkt u ook eens over de mogelijkheid van een legaat.

Kerkbalans: van harte aanbevolen en broodnodig, juist in deze tijd!

Liza Zandee, ouderling Nieuwe Kerk.