Pastorale sectie Oud-Rijswijk

oog

De laatste drukte van het seizoen rondt zich af, laatste repetities worden gehouden, uitvoeringen worden gegeven. Het land komt langzaam in vakantiesferen. Dat geldt ook voor de verschillende gemeenteleden, na twee jaar in Nederland zoeken we toch ook wat leuks op buiten de landsgrenzen.
We kunnen het wel gebruiken, even ergens anders zijn dan thuis. Het maakt dat we de dingen op een nieuwe manier zien. Zo kan je op vakantie merken dat men in Spanje later eet, dat ze in Frankrijk een heel ander leeftempo erop na houden. En in Italië gaat men heel anders met religie om dan wij in Nederland. Door even ergens anders te zijn, kijk je bij terugkeer even met andere ogen naar onze eigen gewoontes.

Jezus stuurt in Lucas 9:1-6 zijn leerlingen er ook op uit: ze hebben het afgelopen jaar veel meegekregen, nu is het tijd om op eigen benen te staan en er wat mee te doen. Dus de leerlingen worden door Jezus eropuit gestuurd met niet zoveel bagage. Alleen de kleren aan hun lichaam en de boodschap van Jezus in hun hart. Ze gaan de gastvrijheid meemaken, die mensen ze geven, omwille van de boodschap die ze komen brengen. Geloof het of niet, maar de leerlingen waren door het dolle heen – ze waren hartelijk ontvangen, ze konden zieken genezen en het goede nieuws brengen. Dit was een belangrijke stap voor de leerlingen om te maken: zo zagen ze met nieuwe ogen de kracht van het goede nieuws, dat God omziet naar zijn mensen. Die ervaring maakte dat de leerlingen na de Hemelvaart en Pinksteren er zelf op uit durfden: Ze wisten dat de boodschap zo krachtig was, dat zij levens er mee konden veranderen.

In de kerkdienst zit ook iets van dat uitgaan, de wereld in. Aan het einde van de kerkdienst staat er ook altijd een uitzending en zegen. De woorden kon ik als kind wel dromen: “Ga dan heen, om te doen waartoe je geroepen bent, en weet je daarbij gedragen door Gods zegen …” Zo worden we elke keer weer uitgezonden met z’n allen, om met nieuwe ogen te ontdekken, waarvoor God ons zegent.

Voor ieder die op vakantie gaat: Gezegende vakantie en behouden thuiskomst! Ik hoop dat je met nieuwe ogen zal kijken wanneer je terug bent.
Ds. Sifra Baayen

Oude Kerk Open
Het is volop vakantietijd, maar weet dat de Oude Kerk open is: niet alleen op zaterdagmiddag, maar ook op woensdagmiddag. Dus heeft u gasten op bezoek, neem ze dan gerust mee naar de kerk om ze even rond te leiden. In de kerk is er een expositie en daarnaast zijn er de trouwe vrijwilligers van de Oude Kerk Open, die allerlei vragen kunnen beantwoorden.

Zwangerschap en verlof
Ik krijg regelmatig de vraag hoe het gaat met de zwangerschap. Het nieuwe leven roert zich volop, en elke week groeit mijn buik. Laatst bij de slager dacht iemand dat het al bijna tijd voor de bevalling was. Je weet natuurlijk nooit wanneer een baby zal komen, maar de verloskundige verwacht dat de baby zich halverwege september aandient. Dat betekent dat ik halverwege augustus mijn werkzaamheden in de gemeente zal afronden. Er zal iemand het pastoraat in de Oude Kerk komen waarnemen, maar op het moment van dit schrijven is nog niet bekend wie dat wordt. Maar u weet alvast: er wordt aan gewerkt.

Afscheid ambtsdragers
Op 19 juni is er afscheid genomen van een bijzondere ambtsdrager: Brechtje de Man. Zij heeft vele jaren dienst gedaan als ouderling. Op de zondagen betekende dat dat zij de verantwoordelijkheid droeg van de dienst en iedereen hartelijk welkom heette. Maar ook achter de schermen deed zij veel. Zo deed zij bezoekwerk in de verzorgingshuizen. Ook was zij vaak ouderling van dienst in Westhoff, als daar kerkdiensten werden gehouden. Brechtje werd op 19 juni bedankt voor haar trouwe werk in de kerk. De zangers in de dienst zongen na het gebed voor haar en haar man Frank een prachtig lied over de kracht van gebed.

IMG_3602