Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Stille week, verstilde Pasen
Het was een vreemde week, de afgelopen Stille Week. Hij begon feestelijk met de kinderen. De kinderen hadden in de achtertuin van de kerk palmpaasstokken gemaakt (foto’s ziet u verderop). Met hun palmpaasstokken in de hand gingen ze de kerk binnen om ze aan ds. Susan Karreman te laten zien. De kinderen konden goed uitleggen wat er aan hun stok zat en waarom: het groen aan de stok staat voor de palmen waarmee mensen Jezus toewuifden, het broodhaantje staat voor het ontkennen van Petrus, de 30 rozijnen staan voor de zilverstukken die waren betaald aan Judas voor zijn verraad. Het mandarijntje staat voor de zure wijn die Jezus aan het kruis kreeg. Tot slot legden de kinderen uit dat de stok vrolijk versierd was, omdat Jezus niet aan het kruis bleef hangen: want met Pasen stond hij weer op uit het graf.
De kinderen wisten het dus wel. Wat hoort bij de palmpasenstok en wat dat zegt over de Goede Week en Pasen. Maar zo helder is het voor de volwassenen niet. Ik sprak op de woensdag voor Pasen een niet-kerkelijke buurvrouw. En die vroeg mij: “Waarom wordt Goede Vrijdag eigenlijk goed genoemd? Is het niet een verdrietige dag, met Jezus aan het Kruis?” Dat is natuurlijk een terechte vraag. Waarom noemen wij Goede Vrijdag goed, terwijl het de droevigste dag is van het jaar, dat de Zoon van God de pijnlijkste dood stierf. Na even nadenken gaf ik antwoord: “Voor mij is Goede Vrijdag goed, omdat Jezus in Zijn lijden al ons lijden op Zijn schouders nam. Hij droeg het met zich mee, opdat ik die last niet voor altijd hoef te dragen.” Dat snapte mijn buurvrouw wel. Hij offerde zich op, dat is wel bijzonder dat Hij dat voor anderen deed.
Dat geeft lucht, opluchting om Pasen dan te vieren. God heeft Zijn Zoon weer laten opstaan uit de dood. De dood heeft Hem niet vast kunnen houden. En met zijn Zoon roept God ons ook tot leven. Om niet te blijven in onze last, maar om tot leven te komen met Hem. Wij worden tot leven geroepen. Kort gezegd: Jezus leeft, jij ook?

Zegentegels
De afgelopen weken zijn er heel wat tegels geschreven en opgestuurd. Zo ontving ik een berichtje van iemand die haar moeder een tegeltje heeft opgestuurd. Het was bedoeld als een hart onder de riem, omdat haar moeder deze Pasen voor het eerst alleen is.
Iemand anders stuurde mij een tegel op voor zijn zoons. Hij wilde ze vanuit het geloof moed inspreken om bij elk vallen weer op te staan. Hij schreef die zegen in niet-kerkelijke taal op zodat zijn zoons die zegen meekregen. Zijn kinderen waren ontroerd door die woorden van hun vader.
Weer iemand anders geeft ze weg aan een gemeentelid, met woorden uit Psalm 121: De Heer behoedt je voor alle kwaad, Hij waakt over je leven, de Heer houdt de wacht over je gaan en je komen, van nu tot in eeuwigheid.
Ik aarzel zelf nog wat ik op mijn tweede tegeltje ga schrijven. Wie wil ik de zegen geven, en vrede toewensen. Ik hoor dat er bij meer mensen nog geaarzeld wordt over de zegentegels. Voor wie zijn ze, welke woorden kies ik voor die persoon. Misschien zijn anderen nog niet aan de tegel toegekomen. Ik wens iedereen veel succes met de tegel beschrijven. Maar weet dat de tegels verwelkomd worden, ook bij wie je dat niet verwacht.

Het gebouw is dicht, de kerk is open
Gelukkig zijn er meer manieren om elkaar te ontmoeten dan alleen op zondagmorgen. Een paar maanden terug is de Facebookgroep gestart ‘Oude Kerk Rijswijk’ en ‘Oude en Nieuwe Kerk Rijswijk’. Hier delen de pastores en gemeenteleden berichten met elkaar, grapjes, suggesties voor mooie muziek e.d. Als u op Facebook zit, kunt u lid worden van deze groepen en meepraten. Ook offline gebeurt er veel: Het Zustercomité belt trouw mensen op (mocht u ook behoefte hebben aan contact, geef uw naam even door aan ds. Sifra Baayen). Ook fysiek bezoekwerk keert langzaam terug: De gevaccineerde ouderen kunnen weer worden  bezocht zoals vroeger.

In de kerk zijn we ook aan het kijken wat er kan met ontmoetingen buiten. Zo is er een kring in onze kerk die twee aan twee met elkaar wandelt, met gespreksvragen en een Bijbeltekst. Met Pinksteren zullen wij dit idee groter opzetten. We gaan twee routes uitzetten door Rijswijk heen (1 korte, 1 langere route). Langs de weg komt u bordjes tegen met vragen, stellingen en Bijbelteksten. Daar kunt u dan twee-aan-twee over praten, denken en van genieten. U leest verderop in het blad hier meer over.