Pastorale sectie Oud-Rijswijk

hester

Beste gemeente,

Een nieuw begin zien we vaak als iets feestelijks. Kijk maar naar verjaardagen, jaarwisselingen en bruiloften. Een nieuw levensjaar, kalenderjaar en belangrijke levensmomenten vieren we met taart, vuurwerk en feest. Maar dat gaat niet op voor advent. Het nieuwe kerkelijk jaar begint en wat doen wij? We duiken met ons allen de duisternis in. Steeds een beetje verder. Met als diepste, donkerste zondag de vierde zondag van advent. Gek eigenlijk. Of niet?

Op de eerste zondag van advent zat ik zelf weer eens in de kerk, iets wat dit jaar niet heel vaak voorkwam. De preek ging over David en Batseba. In het bijzonder over het geweld dat hij haar aandeed. Niet een gemakkelijk verhaal. De predikant schoot al snel in een positief verhaal over hoop. Dat geweld en verdriet niet het einde zijn. Hij omschreef die hoop als licht dat door de kieren komt. Een mooi beeld, maar van mij had hij wel wat langer in die rauwe werkelijkheid van Batseba mogen blijven.
Veel mensen van buiten de kerk hebben het idee dat geloven in God een inperking van je vrijheid is. Maar als je goed kijkt naar de verhalen in de Bijbel, dan zie je dat ze gaan over pijn, verdriet en weerstand. Deze verhalen gaan over eigenwijze mensen die denken dat ze het zelf wel redden in deze wereld. En daar zit een zekere troost in. Onze eigengereidheid is niet iets van de 21e eeuw. Daar hebben mensen al duizenden jaren last van.

En daarom is het denk ik niet zo heel vreemd dat we het kerkelijk jaar beginnen in duisternis. Zonder donker is er namelijk geen licht. Zonder wanhoop geen hoop. Zonder ellende, geen evangelie. Want het is in deze wereld dat God naar ons toekwam. Zodat wij hoop blijven houden op een mooiere wereld waar het licht voluit mag schijnen.

Ik wens u een zalig kerstfeest.
Hester van Dam

Kinderkerstnachtviering
Je bent van harte uitgenodigd voor de kinderkerstnachtdienst op 24 december om 19.00 uur in de Oude Kerk.
Tot dan!