Pastorale sectie Oud-Rijswijk

Wijsheid
In de boekenkast van mijn ouders stond een spreekwoordenboek, vol met wijsheden en gezegden. Ik ontdekte het als kind en ik vond het leuk om deze volkswijsheden te ontdekken. De appel valt niet ver van de boom. Boontje komt om zijn loontje. Na regen komt zonneschijn. Het zijn allemaal bondige samenvattingen van levenservaringen. Ze geven vaak eerlijk aan hoe dingen werken in het leven. Mijn vader vertelde mij toen dat er ook zo’n boek vol volkswijsheden in de Bijbel stond. Zo kwam ik uit bij het Bijbelboek Spreuken. Als je het doorleest, kom je erachter wat de mensen in het oude Israël als wijsheid beschouwden. Zo lees je het advies van een vader en een zoon. Er wordt verteld waar je voor kan waken en hoe je een goed leven kan leiden. Niet elke wijsheid doorstaat de toets van de tijd, maar toch blijven ze de moeite waard. Kijk maar eens naar wat er allemaal te vinden is in een hoofdstuk uit Spreuken (Spreuken 11):

Een gulle gever zal gedijen,
wie te drinken geeft,
zal drinken krijgen.

Wie zijn graan vasthoudt,
wordt door het volk vervloekt,
wie het verkoopt,
wordt gezegend.

Rijkdom helpt je niet op de dag dat God straft,
rechtvaardigheid redt van de dood.

Door een gebrek aan visie gaat het volk ten onder,
een keur van raadgevers brengt het tot bloei.

Wat roepen deze wijsheden bij jullie op? Zijn ze waar in jullie ervaring?
Zouden jullie deze spreuken als spreekwoorden gaan gebruiken?
Jullie zijn van harte uitgenodigd om eens door het Bijbelboekje Spreuken te dwalen, om de uitspraken van koning Lemuël te lezen en zijn loflied op de vrouw (Spreuken 31) en het gebed van Agur (Spreuken 30:7-9). Het zijn vaak korte stukjes die je lang aan het denken zetten. Dat is in drie millennia niet veranderd.

Spreuken op het krijtbord
De afgelopen maanden krijg ik regelmatig spreuken toegestuurd voor op het krijtbord. Dank jullie wel. Blijf ze vooral sturen. Een paar daarvan wil ik graag met jullie delen in het kerkblad:
“Voorbij alle ideeën over goed en fout ligt een weide. Dat is de plek waar ik je ontmoet.” Auteur onbekend.

Het wezenlijke is voor de ogen onzichtbaar. Alleen met het hart kun je goed zien.- uit Le petit Prince van Antoine de Saint-Exupéry

Er staat in de Bijbel wel
”Heb je naaste lief als jezelf”,
maar niet”liever dán jezelf”. – wijsheid van maatschappelijk werkster

Startweekend
De start van het nieuwe seizoen is weer achter de rug. Het viel mooi samen met het Strandwalfestival in Rijswijk. In het weekend van 11-12 september was de Oude Kerk zaterdag open tussen 11.00-15.00 uur. Er was mooie orgelmuziek te horen en verschillende zangers hebben opgetreden. Ook voor de kerk was wat te beleven: er stond een tentje op het grasveld van de kerk, met een bordje daarbij “Praat eens met een dominee!”. Sifra Baayen en Petra de Nooy bemensten de tent afwisselend. Het leidde tot een aantal mooie gesprekken en verrassende ontmoetingen.

in de tent

praat eens

Startzondag en de kinderactiviteit ‘Jezus de rots’
Ook op zondag was het een gezellige drukte in beide kerkgebouwen. Eerst een kerkdienst in beide kerkgebouwen, waarbij de preek werd uitgezonden vanuit de Oude Kerk. Daarna was er koffie met heerlijke versnaperingen. Aan het einde van de dienst werd iedereen uitgenodigd voor de lunch.
In de achtertuin van de kerk werd ondertussen ook een ander soort lunch klaargezet: pannenkoeken! Kinderen van jong tot wat ouder schoven aan om pannenkoeken te eten met hun ouders. Aan het einde van de lunch werd het Bijbelverhaal verteld over Jezus, die de mensen aanmoedigt om op Hem te bouwen en niet op iets anders. Hij vertelde daarbij de gelijkenis van de man die zijn huis op de rots bouwt, en een ander bouwt zijn huis op het zand. Op het eerste oog wonen ze allebei prima, maar als de stormen komen, dan ontdek je pas waar je huis op gebouwd is. Ruud Poortier liet de kinderen daar ook een lied over zingen: Een wijs man bouwde zijn huis op de rots. De kinderen gingen hierna huisjes bouwen van knutselhout of van duplo. Ook werd er een groot huis gebouwd van restmateriaal. Het was een prachtige middag.
aan tafel

De eerstvolgende kinderactiviteit is op 14 november rond het thema ‘Delen’, toepasselijk op de zondag na Sint Maarten. Iedereen tussen 3-14 jaar is van harte welkom! Nadere informatie volgt in het volgend kerkblad.

Postpreekpraat
10 oktober, Mariakapel (tekst uit van Binnenuit)
Sommige preken zetten je aan tot actie, andere preken stemmen tot nadenken en weer andere zetten aan tot suffen. Elke preek is anders en het is wel eens leuk om daar inhoudelijk over na te praten. Want een preek roept bij ieder iets anders op en raakt een andere snaar. Iedereen die het leuk vindt, mag aanschuiven bij de Postpreekpraat in de Mariakapel van de Oude Kerk. BIj de Postpreekpraat kan u vertellen wat u bij de preek dacht en wat voor vragen u bij de Bijbeltekst had. Dit vindt plaats op zondag 10 oktober onder leiding van ds. Sifra Baayen.  Opgave vooraf is niet nodig.

Een rondgang door het liedboek
Inmiddels is het ‘nieuwe’ liedboek niet zo heel nieuw meer. Al acht jaar zingen wij iedere zondag uit de bundel. Veel nieuwe liederen zijn inmiddels bekend en geliefd geworden, maar nog veel meer liederen zijn tot nog toe onaangeroerd gebleven. Tijd om de stand van zaken op te maken. Tijdens deze middag gaan we vooral veel zingen. Bekende en onbekende liederen zullen we uitvoeren, samen met de Cantorij van de Oude Kerk en enkele instrumentalisten.
Ds. Sifra Baayen zal ingaan op o.a. de opzet van het liedboek en Henny Heikens zal ons meenemen op vogelvlucht door het bonte repertoire van het liedboek: liederen uit een ver verleden, van oude reformatorische liederen tot de nieuwste composities uit de bundel zoals het opwekkingslied.  Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 31 oktober van 14.30 tot 16.30 uur. Opgave vooraf niet nodig.