Beleidsplan CvD

Voor u ligt het beleidsplan 2024-2028 van de Diaconie van de Protestantse Gemeente Rijswijk (PGR). Dit plan is enerzijds bedoeld als focus voor bestuurders en vrijwilligers van de Diaconie van de PGR, om een kader te bieden voor concrete plannen, initiatieven en activiteiten die onze Diaconie de komende jaren wil realiseren, en anderzijds voor samenwerkingspartners en donateurs, om inzicht te geven in waar de Diaconie van de PGR voor staat en naartoe wil.
Daarmee is dit beleidsplan bedoeld om de gekozen koers transparant uit te zetten en te kunnen vasthouden. Dit plan is tot stand gekomen na input van diakenen, kerkleden en andere betrokkenen en heeft plaatsgevonden in voorjaar en zomer van 2023.

Beleidsplan Diaconie PGR 2024-2028