Kerkelijk Bureau

Protestantse Gemeente Rijswijk
Steenvoordelaan 364
2284 EH Rijswijk

telefoon: 070-393 00 15
e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Het kerkelijk bureau is geopend op dinsdag- en woensdagochtend van 10:00 tot 12:00 uur.
Telefonisch te bereiken van 09:00 tot 16:00 uur.

Gelegenheid bestaat voor het aanvragen van huwelijksbevestigingen, rouwdiensten en het regelen van andere administratieve handelingen.

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Voor de bediening van de Heilige Doop bestaat in principe, na overleg met een predikant, op daarvoor vastgestelde zondagen gelegenheid. Het is wenselijk dat men het kerkelijk bureau, en de predikant een bericht van geboorte toezendt.

GEBRUIK VAN KERKEN EN ZALEN
De kerkgebouwen en daarin de kerkzaal en de bijbehorende zalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kerkdiensten en kerkelijke en daarmee verband houdende activiteiten.

Beschikbaarheid en verhuur voor andere activiteiten worden voor de Oude Kerk via het Kerkelijk Bureau geregeld.


Voor de Nieuwe Kerk dient u per e-mail contact op te nemen met de koster: Hans van den Berge