Kerkelijk Bureau

Protestantse Gemeente Rijswijk
Steenvoordelaan 364
2284 EH Rijswijk

telefoon: 070-393 00 15
e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Met ingang van 1 januari 2023 is het kerkelijk bureau voor bezoek geopend op dinsdagen van 10:00 – 12:00 uur.

Telefonisch blijft het kerkelijk bureau bereikbaar op dinsdagen en woensdagen tussen 09:00 en 16:00 uur.

Gelegenheid bestaat voor het aanvragen van huwelijksbevestigingen, rouwdiensten en het regelen van andere administratieve handelingen.

BEDIENING VAN DE HEILIGE DOOP
Voor de bediening van de Heilige Doop bestaat in principe, na overleg met een predikant, op daarvoor vastgestelde zondagen gelegenheid. Het is wenselijk dat men het kerkelijk bureau, en de predikant een bericht van geboorte toezendt.

GEBRUIK VAN KERKEN EN ZALEN
De kerkgebouwen en daarin de kerkzaal en de bijbehorende zalen zijn in de eerste plaats bestemd voor kerkdiensten en daarmee verband houdende activiteiten.

Beschikbaarheid en verhuur voor andere activiteiten worden voor de Oude Kerk via het kerkelijk bureau geregeld.

Voor de Nieuwe Kerk dient u per e-mail contact op te nemen met de koster: Hans van den Berge