Wegwijzer

Wat te doen ……

Als iemand overlijdt?
Neem contact op met de predikant of (als die er niet is) met het kerkelijk bureau.

Bij geboorte?
Stuur een geboortekaartje aan het kerkelijk bureau….. en aan de predikant…..

Bij verhuizing?
Bij binnenkomst: neem contact op met het kerkelijk bureau….

Bij de doop van kind of volwassene?
Neem contact op met de predikant en als die er niet is met de scriba….. of kerkelijk bureau.

Bij inzegening van het huwelijk?
Neem contact op met de predikant en als die er niet is met de scriba….. of kerkelijk bureau.

KvK-nummer
Protestantse Gemeente Rijswijk  7658 2027.

Scribaat
Alle stukken voor de kerkenraad dienen als volgt te worden geadresseerd:
Scriba Kerkenraad Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
e-mail: h.van.eijsden02@freeler.nl

Pastoraal team
Via de predikanten van de secties Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk.

College van diakenen
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk
secretariaat: Marianne Douma
e-mail: diaconie@pgrijswijk.nl
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
banknummer  NL30 INGB 0000 121312

College van kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Kerkelijk bureau
Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk, tel.: 070 393 0015, e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Ledenadministratie
Ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
284 EH  Rijswijk, tel.: 070 393 0015, e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Archief
Archief van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk, e-mail: kerkrysw@xs4all.nl
Commissies, sectieteams e.d. kunnen hun administratie, correspondentie en notulen hier in bewaring geven.  (zie kerkelijk bureau)

Kerkblad
Redactieadres:
Dr. H.J. van Mooklaan 289
2286 BG Rijswijk
e-mail: redactie@pgrijswijk.nl of info.pgr@pgrijswijk.nl

Instagram  pgrijswijk