Wegwijzer

Wat te doen bij een …

… overlijden?
Neem contact op met de predikant of (als die er niet is) met het kerkelijk bureau.

… geboorte?
Stuur een geboortekaartje aan het kerkelijk bureau….. en aan de predikant.

… verhuizing?
Bij binnenkomst: neem contact op met het kerkelijk bureau.

… doop van kind of volwassene?
Neem contact op met de predikant en als die er niet is met de scriba….. of kerkelijk bureau.

…  inzegening van een huwelijk?
Neem contact op met de predikant en als die er niet is met de scriba….. of kerkelijk bureau.

KvK-nummer
Protestantse Gemeente Rijswijk  76582027

Scribaat
Alle stukken voor de kerkenraad dienen als volgt te worden geadresseerd:
Scriba Kerkenraad Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
e-mail: h.van.eijsden02@freeler.nl

Pastoraal team
Via de predikanten van de secties Oud-Rijswijk en Nieuw-Rijswijk.

College van diakenen
Diaconie van de Protestantse Gemeente te Rijswijk
secretariaat: Marianne Douma
e-mail: diaconie@pgrijswijk.nl
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
banknummer  NL30 INGB 0000 121312

College van kerkrentmeesters
College van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk
e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Kerkelijk bureau
Kerkelijk bureau van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk, tel.: 070 393 0015, e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Ledenadministratie
Ledenadministratie van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk, tel.: 070 393 0015, e-mail: administratie@pgrijswijk.nl

Archief
Archief van de Protestantse Gemeente Rijswijk
p/a Kerkelijk Bureau
Steenvoordelaan 364
2284 EH  Rijswijk, e-mail: administratie@pgrijswijk.nl
Commissies, sectieteams e.d. kunnen hun administratie, correspondentie en notulen hier in bewaring geven (zie onder kerkelijk bureau)

Kerkblad
Redactieadres:
Dr. H.J. van Mooklaan 289
2286 BG Rijswijk
e-mail: redactie@pgrijswijk.nl of info.pgr@pgrijswijk.nl