Kerkelijke berichten

Autodienst
Oude Kerk

Inlichtingen bij:  Arie Ceton, tel.: 395 2194
Nieuwe Kerk
Inlichtingen bij:  Trudy van Dop, tel.: 393 5787

Bloemen
Iedere zondag wordt een boeket bloemen als groet van de gemeente naar een gemeentelid gebracht, bijvoorbeeld bij ziekte, geboorte en ander lief en leed.
Als u een adres weet, kunt u dat doorgeven aan:
Oude Kerk
Tom Brouwer,  tel.: 395 11 62
Nieuwe Kerk
Trudy van Dop, tel.: 393 5787
of:
Tine v.d. Meijden, tel.: 393 4000.