Collectebonnen

Zoals wellicht bekend zijn er collectebonnen verkrijgbaar via het Kerkelijk Bureau. Deze bonnen kunt u gebruiken bij de wekelijkse collecten in de kerkdiensten. De aanschaf van collectebonnen is voor u aftrekbaar bij uw aangifte voor de inkomstenbelasting.

Een collectebonkaart bestaat uit 16 bonnen van € 1,-, Totaal dus € 16,- per kaart. De bonnen zijn geperforeerd en gemakkelijk los te scheuren.

Hoe komt u aan de collectebonkaarten??

Dat is betrekkelijk eenvoudig.

Na het overmaken van € 16,- of een veelvoud daarvan, op NL55 INGB 0000079249 t.n.v. Protestantse Gemeente Rijswijk, met vermelding van uw adres, stuurt het Kerkelijk Bureau u de door u bestelde bon(nen) toe.

U ontvangt daarbij een kwitantie die u kunt gebruiken bij de aftrek-post giften bij de aangifte voor de inkomstenbelasting.

Het gebruik van de collectebonnen wordt van harte aanbevolen.

College van Kerkrentmeesters
collecte