Website / Vrijwaring

De informatie wordt wekelijks bijgewerkt door de website-beheerder.
De diverse commissies, teams, etc. dienen zelf in samenwerking met de website-beheerder de betreffende informatie op deze website actueel te houden. Wanneer geen specifieke informatie voor de website is aangeleverd wordt informatie overgenomen uit kerkblad.
Algemene informatie zoals over ambtsdragers, contactinformatie, etc. wordt jaarlijks bijgewerkt aan de hand van de jaargids.

Informatie kan, bij voorkeur per e-mail, bij de website-beheerder aangeleverd worden.

Menuproblemen?
Om de menu’s op deze site te kunnen gebruiken dient een zogenaamd Java plug-in programma op uw computer geïnstalleerd te zijn. Klik hier om deze plug-in te downloaden.

Vrijwaring

Copyright
Alle (auteurs-)rechten op de inhoud van deze internetsite, te weten alle teksten, afbeeldingen, software, of informatie in andere vorm, komen toe aan Protestantse Gemeente Rijswijk, gevestigd te Rijswijk (ZH), hierna in het vervolg aangeduid met ‘PGR’.
Informatie op deze internetsite, ongeacht de verschijningsvorm, zoals teksten, afbeeldingen, of software, mag niet worden gewijzigd, gereproduceerd, getransporteerd, of gedistribueerd zonder vooraf verkregen schriftelijke toestemming van PGR.

De PGR internetsite
De PGR stelt het op prijs dat u een bezoek brengt aan onze internetsite. Hoewel de informatie op deze site permanent zo accuraat en actueel mogelijk wordt weergegeven, zijn wijzigingen in afbeeldingen, of andere informatie op deze site te allen tijde voorbehouden. Aan de inhoud van de internetsite kunnen derhalve op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Virussen en veiligheid
Deze internetsite wordt regelmatig gecontroleerd op (computer-)virussen, maar de afwezigheid van virussen die de werking van uw computer en/of programmatuur kunnen beïnvloeden kan helaas niet gegarandeerd worden. Deze internetsite kan tevens links bevatten naar andere sites. De PGR is op geen enkele manier verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik van deze internetsites, of voor de eventuele gevolgen van een bezoek aan een aan deze site verbonden internetsite.

Databescherming
De PGR respecteert de privacy van elke bezoeker aan deze site. Hierna wordt beschreven hoe de PGR gegevens verzamelt en hoe die gegevens gebruikt worden: de PGR verzamelt geen persoonsgegevens tenzij deze op vrijwillige basis worden verstrekt. Met het invullen van het contactformulier, of het verzenden van een e-mail geeft een bezoeker de PGR toestemming zijn of haar persoonlijke gegevens op te slaan. De PGR verzekert elke bezoeker met de grootste zorgvuldigheid om te gaan met persoonlijke gegevens conform de geldende wettelijke bepalingen en zal deze gegevens niet verstrekken aan derden.

Door de PGR verzonden e-mail
Door de PGR verzonden informatie per e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Het vermenigvuldigen, openbaar maken, verspreiden en/of verstrekken van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De PGR staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van verzonden e-mails, of voor tijdige ontvangst ervan. Aan de u toegezonden informatie kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Februari 2008, Protestantse Gemeente Rijswijk.