SchuldHulpMaatje

schuldhulp

… Rijswijk

In november 2020 is een formeel begin gemaakt met de oprichting van SchuldHulpMaatje Rijswijk, dat als formele naam heeft: Stichting Voor Elkaar In Rijswijk. Het initiatief voor de oprichting van SchuldHulpMaatje Rijswijk berust bij de vier kerken die samenwerken onder de noemer Wij Geloven in Rijswijk. Een bestuur is geformeerd, een actieve coördinator is aan de slag en tien vrijwilligers, allen leden van de vier kerken in Rijswijk, hebben aangegeven dat ze als (zoals dat heet) maatje willen bijdragen aan het werk.
Doelstelling van SchuldHulpMaatje Rijswijk is om mensen met financiële problemen te helpen door naast hen te gaan staan. De hulp zal bestaan uit persoonlijke begeleiding bij onder andere het ordenen van de administratie, het in kaart brengen van inkomsten en uitgaven, de schuldenlast inzichtelijk maken, een persoonlijk financieel plan maken, hulp bieden bij het aanvragen van toeslagen en zo nodig ook mentale ondersteuning.
De vrijwilligers krijgen ieder een driedaagse opleiding aangeboden op drie aaneengesloten zaterdagen om dit werk te kunnen doen. De opleiding wordt gegeven door NEN 8048 gecertificeerde professionele trainers. Ook wordt voor de vrijwilligers een (gratis) VOG aangevraagd en ontvangen ze een formeel certificaat dat ze hun werk kunnen gaan doen.
Eind deze maand maart hebben de eerste negen vrijwilligers het laatste deel van hun driedaagse opleiding afgerond en binnenkort ontvangen ze hun certificaat, waarschijnlijk uit handen van de Rijswijkse wethouder Sociaal Domein. We kunnen vanaf begin april echt aan het werk!
We hebben ervaren dat de behoefte aan hulp in Rijswijk groot is. Daarom zoeken we naar nog meer vrijwilligers die vanuit SchuldHulpMaatje Rijswijk steun kunnen bieden. Bent u geïnteresseerd in dit werk, ga dan voor meer informatie naar Schuldhulpmaatje of neem contact op met coördinator Kees van Oosterom via Kees van Oosterom of met Huibert van Eijsden. U bent van harte welkom om mee te helpen bij dit mooie werk, dat vanuit de kerken in Rijswijk wordt geïnitieerd.

Huibert van Eijsden
Secretaris SHM Rijswijk