Vrijwilligers gezocht!

De PGR heeft een toenemend tekort aan vrijwilligers, zozeer zelfs dat mogelijk in de naaste toekomst activiteiten moeten worden beëindigd. Het zijn van vrijwilliger hoeft niet te betekenen dat je veel vrije tijd moet inleveren. Neem bijvoorbeeld het schenken van koffie op avonden dat er een zaal wordt verhuurd aan een Vereniging van Eigenaren, of een ander gezelschap dat incidenteel gebruik maakt van een van de zalen in de Nieuwe Kerk. Je maakt als vrijwilliger deel uit van een poule waarin ieder lid van tijd tot wordt gevraagd om een avond aanwezig te zijn in de Nieuwe Kerk. Ook in de Oude Kerk vinden verhuuractiviteiten plaats waarbij de aanwezigheid van een vrijwilliger meer dan welkom zou zijn. Overweeg alsjeblieft of je niet een paar uren per week of per maand beschikbaar hebt voor de PGR!

Het afnemende aantal vrijwilligers vergroot de druk op de wel beschikbare vrijwilligers. Het sterkst is dat merkbaar in het College van Kerkrentmeesters. Eens bestond dit College uit acht personen, nu nog maar drie (plus een adspirant lid). Dus ook in het CvK is versterking meer dan nodig. Bedenk dat een kerkelijke gemeente niet zonder CvK kan bestaan. Twee van de drie huidige leden maken al zo lang deel uit van het College dat het moment van aftreden steeds dichterbij komt. Feitelijk zal dat het einde van het College van Kerkrentmeesters betekenen hoe ernstig de gevolgen voor de PGR ook zullen zijn.

DUS, LIEVE MENSEN, MELD JE AAN ALS LID VAN DIT O ZO NUTTIGE COLLEGE!

Als vrijwilliger zijn er veel kleinere en grotere, incidentele en regelmatige klusjes te doen, dus vast ook iets wat bij jou past!
Heb je vragen over de aard van de bezigheden die je als vrijwilliger kan doen, stel ze dan gerust aan Ine van de Ree, aan Cor Notenboom, aan Hugo Elbers, aan gemeenteleden betrokken bij activiteiten of aan leden van de kerkenraad. Belangrijk is vooral dat je in beweging komt en onze gemeente niet ten onder laat gaan door gebrek aan vrijwilligers.

Hugo Elbers

vrijwilliger