Erediensten

Aanvangstijden
De diensten beginnen in de Oude Kerk en Nieuwe Kerk om 10.00 uur. Bijzondere diensten worden bekendgemaakt via het Kerkblad, en diverse dag- en weekbladen.

Avondmaal
De viering staat ook open voor doopleden. Er bestaat ook de mogelijkheid om thuis het avondmaal te vieren. Als u denkt hiervoor in aanmerking te komen, kunt u contact opnemen met uw sectie-diaken.

Gaven
Tijdens elke eredienst worden er twee inzamelingen gehouden.

Zitplaatsen
De zitplaatsen in de kerken zijn vrij, behalve de plaatsen die als gereserveerd staan aangegeven.

Bloemen
De bloemen die tijdens de eredienst in de kerk staan worden na afloop van de dienst, als groet van de gemeente, gebracht naar gemeenteleden die daarvoor in aanmerking komen.

Preeklezen
Mocht onverhoopt bij een dienst geen predikant beschikbaar zijn, dan zal de dienst worden geleid door een van de preeklezers.

Kerktelefoon
Voor kerkleden die aan huis gebonden zijn en daardoor de kerkdiensten niet kunnen bijwonen bestaat de mogelijkheid om, via een aansluiting van de kerktelefoon, toch de diensten in onze kerken te volgen. De kosten van deze aansluiting worden gedeeltelijk of, indien nodig, geheel, door de diaconie betaald.

Kindernevendienst
Elke zondagochtend worden er kindernevendiensten gehouden. De kinderen verlaten in de regel voor de schriftlezing de kerkdienst en komen na het lied na de preek weer terug.
Crèche. Tijdens de dienst is er kinderoppas voor kinderen jonger dan 5 jaar in één van de zalen van het kerkgebouw.

Koffiedrinken
Koffiedrinken kunt u iedere zondag na afloop van de diensten, zij het voor eigen rekening.