Moderamen

Moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Ouderling
Koos van Helden
(preses)

Diaken
Huibert van Eijsden
(scriba)

Pastor
Maria Opgelder
(lid)

Diaken
Leendert Verzijden
(lid)

Ouderling
Henny Aartsen
(lid)