Moderamen

Moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Ouderling
Henny Aartsen
(voorzitter)

Diaken
Huibert van Eijsden
(scriba)

Predikant
Sifra Baayen
(lid)

Diaken
Leendert Verzijden
(lid)

Kerkrentmeester
Ine van der Ree
(kerkrentmeester)