Moderamen

Moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Ouderling
Koos van Helden
(preses)

Diaken
Huibert van Eijsden
(scriba)

Predikant
Susan Karremen
(lid)

Diaken
Leendert Verzijden
(lid)

Kerkrentmeester
Frits Slotema
(lid)