Overzicht Nieuwe Kerk

Zondag 9 januari
tweede zondag van Epifanie
Crèche: Azien Fieret
De geschiedenis overzie je het beste op je knieën, zo vertelde mij eens een oude predikant. Johannes de Doper is voor niemand bang, zelfs voor koning Herodes niet. Die wijst hij gewoon terecht. Maar toch is er iemand voor wie Johannes door de knieën gaat, en dat is Jezus. Hij vertelt dat hij eigenlijk niet goed genoeg was om Jezus’ sandalen los te maken.
Kunnen wij ons klein maken?
We spreken hierover aan de hand van Lucas 3:15-22.
Ds. Sifra Baayen

bruiloft
Zondag 16 januari
derde zondag van Epifanie
Crèche: Daniëlle Ton
Op deze tweede zondag na Epifanie staat vanouds de bruiloft te Kana centraal. Dit kunt u vinden in Johannes 2 vs 1 t/m 12. De zondagen na Epifanie geven iets van de heerlijkheid en verhevenheid van Jezus weer. Als tegenhanger van Zijn nederige begin in een stal. Op Epifanie zelf (dat we vieren op de eerste zondag in januari) ging het over het koningschap dat de drie magiërs in Jezus zagen. Op de bruiloft te Kana komt ook Zijn heerlijkheid naar voren in het wonderlijke dat daar wordt beschreven. Is dat echt zo gebeurd? Johannes is de meest poëtische van de profeten. Vergelijk zijn ‘geboorteverhaal’ in Johannes 1 met de geboorteverhalen van de andere evangelisten! Hij heeft ook in tijd het verst afgestaan van Jezus’ leven op aarde. Hij schreef zijn evangelie immers pas rond 80 na Christus. Bij hem moet je altijd door de woorden heen kijken naar wat hij ons vandaag wil meegeven. Dat is bij hem veel belangrijker dan de vraag: ‘Is het echt zo gegaan?’
Ds. Susan Karreman

Zondag 23 januari
vierde zondag van Epifanie
Bonifatiuskerk –
oecumenische dienst “Licht in het duister”
(zie tekst bij de Oude Kerk)

Zondag 30 januari
vijfde zondag van Epifanie
Crèche: Wil Pors
Voorganger:  Ds. K. Holwerda, Amsterdam