Overzicht Nieuwe Kerk

Zondag 20 november
tiende zondag van de herfst
Crèche: Daniëlle Ton
‘Meer doen’: We lezen Nehemia 9: 28 – 33 en Matteüs 19: 16 -30.
Mens is van nature lui. Mens is van nature onverbeterlijk religieus. Mens heeft als Eva en Adam de neiging eigen wegen te gaan. Om te ontdekken dat alleen de weg die God wijst, leidt naar vrede. Innerlijke vrede. Begin van vrede op deze aarde. Vrede komt!
Woorden en verhalen in de Bijbel herkennen we omdat mensen voor ons gedaan hebben wat wij doen.
Zoals altijd laat God Zijn Woord bekend maken, duurzaam en leidend naar recht en vrede in coronatijd tot in de huiskamer.
Ieder kan ‘meer doen’ om de weg die God wijst te volgen en vrede te vinden..
Ds. Henk Koolhaas

Zondag 27 november
eerste zondag van advent
Crèche: Azien Fieret
Voorganger: Ds. M.E. den Dulk, Den Haag

Zondag 4 december
tweede zondag van advent
Crèche: Wil Pors
De wereld anders
Zodra Johannes de Doper optreedt, ontstaat er reuring. Johannes heeft een rebelse boodschap, want de wereld moet ánders. En de wereld zál ook anders worden. Zo ontstaat er een spanningsveld: verandering moet en verandering zal er ook komen, maar hoe komt die verandering tot stand? Wat zijn blokkades, weerstanden? En waarom zou je de wereld anders willen? Waar haal je de moed en de energie vandaan om je voor die andere wereld in te zetten? – Bezinningsstof genoeg dus. We lezen het in Matteüs 3: 1-12.

Op de schouders van de profeten
Daarbij lezen we op deze zondag een stuk uit de pinksterpreek van Petrus: Handelingen 2: 14-24 en 37-39. Pinkstermorgen, je kent het verhaal: te veel enthousiasme op de vroege morgen, men vraagt zich serieus af of die leerlingen van Jezus vannacht hebben doorgedronken. Petrus bezweert die associatie met een vurige preek over het einde der tijden en baseert dat op het oude verhaal van de profeet Joël: het einde van alle tijdelijkheid, de komst van de Eeuwige.
Pinksteren en advent raken aan hetzelfde enthousiasme: het uitkijken naar de komst van de Eeuwige. En Petrus maakt dat concreet: bekeer je, laat je in de naam van Jezus Christus dopen. – Genoeg dus om ons door te laten inspireren tot ‘de andere wereld’.
Ds. Kees G. Zwart, Zaandam

Zondag 11 december
derde zondag van advent
Crèche: Astrid Spuij
Voorganger: Mw. H. van Dam-Pieters, Utrecht