Overzicht Nieuwe Kerk

Zondag 10 juli
Vierde zondag van de zomer
Voorganger: Ds. C. Baggerman-van Popering, Krimpen a/d IJssel

Zondag 17 juli
Vijfde zondag van de zomer
Marta en Maria
Het oecumenisch leesrooster De Eerste Dag leest deze zomer verder in het Evangelie van Lucas. Op deze 5e zondag in de zomer is Lucas 10: 38-42 aan de orde, waarin Jezus gastvrij wordt ontvangen door Marta en haar zuster Maria. Dat Jezus ingaat op de uitnodiging van Marta tekent de open houding van Jezus tegenover vrouwen en Zijn gelijkwaardige omgang met hen. Hij neemt hen volstrekt serieus als zijn leerlingen. In die dagen was dat zeker heel bijzonder.
In het verhaal  worden niet zozeer twee manieren van geloven tegenover elkaar gezet: de via activa, de weg van het doen tegenover de via passiva, de weg van  luisteren en bidden.  Nee, die twee wegen horen juist bij elkaar: het één kan niet zonder het ander. Dezelfde thematiek is aan de orde in de eerste lezing uit Micha. We lezen Micha 6, 6-8 waarin het gaat om recht doen door mensen te dienen en trouw zijn door te luisteren naar zijn stem. Het één kan niet zonder het ander, het ander niet zonder het één.
Ds. Olivier Elseman

Zondag 24 juli
Zesde zondag van de zomer
Op deze zondag zijn de sleutelwoorden  ‘Koorddanser’, ‘Rebel’, ‘Herder’, ‘Zondebok’ en ‘Doener.’ Kunt u er chocolade van maken? Bij ‘Herder’ kan gedacht worden aan Mozes en Jezus en bij ‘Zondebok’ aan Leviticus 16.
Het is goed om Leviticus 16 in het achterhoofd te hebben. De twee lezingen zijn Numeri 27 (verzen 12-23) en Johannes 10 (verzen 11-16). In Numeri 27 wordt herinnerd aan het verhaal uit Numeri 20: 2 tot 13 waar het volk Israël rebelleert tegen Mozes en Aaron. De lezingen geven richtlijnen voor goed leiderschap.
Ds. Marco Visser

Zondag 31 juli
Zevende zondag van de zomer  
Kerkteam Nieuwe Kerk

Zondag 7 augustus
Achtste zondag van de zomer
Dienst van Schrift en Tafel
Wij leven van de verwachting. Daar draait het deze zondag om. De Bijbeltekst gaat over een heer des huizes die elk moment thuis kan komen. Maar die misschien ook nog wel een tijd op zich wachten laat. Wij vieren ook de Maaltijd van de Heer. Met het brood en de wijn in handen, verwachten wij de Gastheer spoedig terug. Hij zal ook deze zondag in ons midden zijn. U bent ook van harte welkom in ons midden.
Bijbellezing: Lucas 12:32-40
Ds. Sifra Baayen

Zondag 14 augustus
Negende zondag van de zomer  
Afbeelding bij het stukje over de kerkdienst op 14 augustus, Nieuwe Kerk
Op het moment dat ik dit stukje schrijf is het 20 juni, en vanwege mijn vakantie geef ik voor plaatsing in het kerkblad alleen de teksten aan waarbij we op deze zondagmorgen zullen stilstaan. We lezen deze zondag twee gedeelten uit het Tweede Testament: Hebreeën 11: 17 t/m 32a, en Lucas 12: 49 t/m 59. Tipje van de sluier oplichten? Het geloof vermag alles, in de gemeenschap der heiligen, en toch ook niet! Komt u meevieren?
Maria Opgelder

Zondag 21 augustus
Tiende zondag van de zomer  
Gered worden
Jesaja 30: 15-21 en Lucas 13: 22-30 zijn de beide lezingen voor deze zondag. Lastige teksten om er even snel in te komen, dat so wie so al. Er zit bovendien een ‘moeilijke’ toon in beide teksten, zoals het verwijtende “jullie willen niet” in Jesaja en het resolute “ik ken jullie niet, weg met jullie” in Lucas. En daar komt dan nog eens bij dat er in beide lezingen sprake is van “redden”, “gered” worden – en dát werkwoord mag dan misschien enigszins vertrouwde bijbelse, of theologische taal zijn, maar wat “gered worden” is?
Wanneer ik dit schrijf, kijk ik voor het eerst naar beide lezingen. Als ik meteen mijn eerste reactie op beide teksten mag geven: de vraag van zomaar iemand uit het publiek, aan Jezus gesteld, is voor deze zondag de centrale vraag: “Heer, zijn er maar weinigen die worden gered?” (Lucas 13: 23). Vanuit die vraag is het waardevol om van Jesaja 30: 15 te horen dat onze redding “in rust en inkeer” ligt!
Wel. Laat beide lezingen graag een dag of wat voor deze zondag uit thuis door je heen gaan. En speel alvast eens in gedachten met die vraag wat redding voor jou betekent.
Ds. Kees G. Zwart, Zaandam