Resultatenoverzicht

College van Kerkrentmeesters – Jaarrekening 2021

ANBI-overzicht – 17-07-2024 voorlopig

College van Diakenen – Begroting 2023

Begroting 2023 – vastgesteld en getekend