Taakdragers

handen

Aan het Wijkteam Pastoraat Oude Kerk zijn drie Taakdragers toegevoegd. ‘Taakdrager’ is een nieuwe en langzaamaan iets bekender wordende naam voor gemeenteleden die een specifieke taak op zich nemen, en dat kan van alles zijn. Eigenlijk is iedereen die iets doet in de kerk een taakdrager. De drie hier bedoelde gemeenteleden zullen pastorale taken op zich nemen, in de vorm van bezoekwerk.
Wij verwelkomen hen met hartelijke vreugde en stellen hen hier heel graag in hun nieuwe functie aan u voor. Het zijn Brechtje de Man, Andries Geertsma en Femke Wilmink.
Brechtje, Andries en Femke hebben in de vergadering van het Wijkteam Pastoraat Oude Kerk, die gehouden is op maandag 8 augustus jongstleden in de Oude Kerk, van harte en welgemeend beloofd dat zij alles wat hun in vertrouwen ter ore zal komen in hun werk, geheim zullen houden. Op die belofte is hun kracht, wijsheid en zegen toegebeden.
Dat zij zich door heel de gemeente gedragen weten waar zij te dragen krijgen!
Maria Opgelder