Van binnenuit

Mensen uit alle kerken maar ook mensen van buiten de kerk zijn van harte welkom. Het meeste aanbod is kosteloos. Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd. Dan wordt het erbij vermeld. Als een groep vol is, is het mogelijk om op de wachtlijst geplaatst te worden.

vanbinnenuit
Beste gemeenteleden en andere belangstellenden,
In deze folder vindt u het aanbod voor het groepswerk van onze Protestantse Gemeente Rijswijk vanaf januari 2022 tot aan de zomer. Omdat we niet weten hoe de corona-pandemie zich zal ontwikkelen is het belangrijk om u van tevoren op te geven voor de activiteiten. Mocht corona roet in het eten gooien, dan komt u niet voor een dichte deur te staan. U vindt bij ieder aanbod gegevens bij wie dit kan. Bij een activiteit waarbij staat dat opgave niet nodig is, hoeft dat natuurlijk niet. Het meeste aanbod kost niets. Soms wordt een kleine bijdrage gevraagd die erbij wordt vermeld. We hopen dat in de loop van het voorjaar het corona-virus weer sterk zal afnemen. Zolang dat nog niet voldoende het geval is, houden we ons aan de regels om besmetting zoveel mogelijk te voorkomen. Dat betekent dat we zoveel mogelijk in grote ruimtes bijeenkomen, goed ventileren en anderhalve meter afstand houden. Bij het verplaatsen worden mondkapjes gebruikt. Voor een aantal activiteiten is de keuze gemaakt om tijdelijk te stoppen. Ondanks de beperkingen hopen we op weer een mooi en inspirerend seizoen!

Vanwege het vertrek van Susan in april zal zij geen nieuw aanbod voor groepen meer doen. Met bestaande groepen wordt persoonlijk contact opgenomen voor de laatste bijeenkomsten naar een afronding toe. Ook zal zij nog betrokken zijn bij de kindercatechese

De locatie van de meeste activiteiten is:
Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364
of
Oude Kerk, Herenstraat 62b