Nieuws

Op deze pagina worden o.a. nieuwsberichten geplaatst, die anders niet meer of te laat in het kerkblad zouden verschijnen, zoals informatie vanuit het scribaat.