Reservepool uitvaart

IMG-004

De cursus voor gemeenteleden die uitvaartdiensten zullen gaan leiden, is intussen afgerond. De kandidaten Nettie, Henny, Andries en Ruud (niet afgebeeld) van harte gefeliciteerd!
Drie van onze gemeenteleden hebben in de afgelopen maanden de ‘Opleiding tot het voorgaan in Uitvaartdiensten’ gevolgd. In de vorige editie van het kerkblad hebt u hierover ook al iets kunnen lezen. Deze opleiding, die door de PKN landelijk wordt aangeboden, is een pittige opleiding met veel thuisstudie, het voorbereiden van opdrachten en het volgen van vier zeer intensieve en lange studie- en trainingsdagen.

Het zijn, uit onze gemeente (er waren nog vier andere deelnemers van elders) Nettie Verduijn, Henny Aartsen en Andries Geertsema. En om met hen te beginnen: Nettie, Henny en Andries: van harte proficiat met deze prestatie!

Er zal in een kerkdienst (mogelijk op Startzondag, maar dat is nog niet zeker) aandacht besteed worden aan het ‘aantreden’ van deze drie gemeenteleden op dit taakvlak en dan zullen zij ook door de hele gemeente verwelkomd worden op hun nieuwe werkterrein. In het eerstvolgende kerkblad kunt u hierover meer lezen.

Een woord van dank is hier ook op z’n plek aan de vrijwilligers die gedurende de vier opleidingsdagen hun steentje hebben bijgedragen in de vorm van het tijdig openen van de kerk (Nieuwe Kerk) en het maken van koffie en thee, het verzorgen van soep, salade, fruit en dergelijke bij de lunch of bij de avondmaaltijd -alsmede het halen van de boodschappen hiervoor, het faciliteren van licht- en geluidstechniek, en het opruimen na afloop van de bijeenkomsten. Al dat werk is door hen met veel liefde en betrokkenheid gedaan.

Een woord van dank ook aan het College van Kerkrentmeesters en aan de diaconie, die gezamenlijk de kosten van deze opleiding voor twee van onze deelnemers gedragen hebben. De opleidingskosten voor onze derde deelnemer zijn gedragen door de landelijke kerk, als dank voor het ter beschikking stellen van de Nieuwe Kerk als fijne opleidingsplek voor deze gelegenheid.

Nettie, Henny en Andries: alle goeds toegewenst op jullie aankomend werkterrein, maar dat zullen we heel graag ook nog als gehele gemeente tegen jullie zeggen!

Maria Opgelder