Organogram

Moderamen Kerkenraad (dagelijks bestuur)

Ouderling
(voorzitter)

Diaken
(secretaris)

Predikant
een lid

Kerkrentmeester
een lid

 

Kerkenraad Oude en Nieuwe Kerk (gezamenlijk)

Ouderlingen
voorzitter
vijf leden

Kerkrentmeesters
zes leden

Diakenen
secretaris
zeven leden

Predikanten
twee leden

 

Colleges

College van
Kerkrentmeesters

voorzitter
secretaris
1e penningmeester
2e penningmeester
zeven leden

College van
Diakenen

voorzitter
secretaris
1e penningmeester
2e penningmeester
vier leden

Kerkteams
Oude en Nieuwe Kerk

twee maal voorzitter
acht leden