Jubileum en emeritaat

Tijdens de viering op zondagmorgen 14 februari 2024 in de Oude Kerk stonden we stil bij twee heuglijke feiten in het leven van predikant Kees Zwart: zijn zilveren ambtsjubileum en emeritaat. In dankbaarheid kijken we terug, met vreugde vooruit.

KZ_1
KZ_2
KZ_3
KZ_4
KZ_5