Cantorij Nieuwe Kerk

De cantorij van de Nieuwe Kerk werkt gemiddeld tien keer per jaar mee aan de diensten in deze kerk en daarnaast ongeveer twee keer in de Oude Kerk. Het repertoire omvat één- en meerstemmige liederen, onberijmde psalmen en beurtgezangen, kleine motetten en eenvoudige cantates. Wie een redelijke zangstem heeft en van zingen houdt, is welkom bij de cantorij die op donderdagavond van 20.00 tot 21.45 uur in de kerkzaal van de Nieuwe Kerk repeteert.

cantorijNK

De leiding is in handen van cantor-organist Philip Meijer.

Contactpersoon is:
de heer Henk Beindorff,
Waterlandsingel 140,
2548 ST Den Haag,
telefoon: 070-3936744,
e-mail: kerkmuziek.nieuwe.kerk.rijswijk@xs4all.nl