Kerkrentmeesters

Mede mogelijk gemaakt door…

We zijn er ondertussen aan gewend dat we in de media en in de sport regelmatig worden geconfronteerd met bedrijven of instellingen die ons willen laten weten dat zij de uitzending of de wedstrijd mogelijk hebben gemaakt.
Hoe wordt ons werk als Protestantse Gemeente Rijswijk eigenlijk mogelijk gemaakt?

In het novembernummer van dit kerkblad, in de toelichting op de jaarrekening 2021, lieten we zien dat u een belangrijke en onmisbare bijdrage levert. We lieten ook zien dat we ondanks uw bijdragen, ondanks de opbrengsten uit verhuur, ondanks subsidies en rente-inkomsten een jaarlijks terugkerend tekort noteren tussen uitgaven en inkomsten. Dat was in 2021 het geval, dat is dit jaar het geval en dat is ook in 2023 aan de orde. In 2023 voelen we bovendien de last van de extreme prijsstijgingen, de hoge energieprijzen en de forse aanpassingen in de CAO’s waar wij als PGR ook mee te maken hebben.

Wat kunnen we op korte termijn doen om de kosten te drukken en de opbrengsten te verbeteren? In dit artikel ziet u een aantal maatregelen die we direct willen laten ingaan. We willen u vragen om mee te denken. We staan open voor uw suggesties en ideeën. Uiteraard stellen we het ook op prijs dat u laat weten als u ons afraadt om bepaalde maatregelen te nemen.

Hieronder ziet u een lijstje van maatregelen die we willen nemen:

Kerkrenrtmeesters_001

Het lijstje hierboven is een eerste opsomming van concrete maatregelen. De kerkenraad verdiept zich ondertussen in verdere en mogelijk ook fundamentele maatregelen. Graag zien we dat u als betrokken gemeentelid hierbij met ons meedenkt. Komt u gerust met voorstellen.

Uw voorstellen zijn ook welkom als ze ‘out-of-the-box’ zijn. We stellen het ook op prijs als u met ons meedenkt hoe we, los van de bovenstaande maatregelen om het ‘huishoudboekje’ op orde te krijgen, fondsen kunnen werven om een aantal grote investeringen (die niet in de begroting 2023 staan) te bekostigen. Zo zijn de verwarmingsketels van de Oude Kerk binnenkort aan vervanging toe en willen we op het hoge dak van de Nieuwe Kerk zonnecellen plaatsen. Op termijn betekent dat besparing op de energiekosten, maar het vraagt eerst een forse investering.

Denkt u met ons mee? Stuurt u uw suggesties, uw ideeën of uw opmerkingen naar

voorzitter.cvk@pgrijswijk.nl

Koos van Helden
Voorzitter College van Kerkrentmeesters