Pastor

Veelheid van geluiden
In het pastorale werk valt het me steeds weer op dat gemeenteleden heel veel prachtige, krachtige, lichtende gedachten en ervaringen met zich meedragen. Zo vertelde onlangs een echtpaar, in een pastorale ontmoeting, dat ze aan iemand uit hun directe omgeving een Bijbel hadden gegeven. Daargelaten dat dit al een bijzonderheid op zich is, want wie krijgt er tegenwoordig nog een kans om een Bijbel aan iemand cadeau te geven! En waar vind je tegenwoordig nog iemand die geen Bijbel heeft maar er gráág een wil hebben! Ze hadden gekozen voor ‘De Bijbel in gewone taal’, een vertaling uit 2014. Dat was vooral omdat het voor een jong iemand bestemd was, en de persoon in kwestie ook zelf om die vertaling gevraagd had. Ze dachten zelf ook dat deze vertaling zich door een jong iemand wat makkelijker zou laten lezen, en dat de Bijbelse verhalen daardoor misschien ook meer zouden aanspreken en bijblijven.

Ze schaften nóg een exemplaar van deze vertaling aan, voor zichzelf, en begonnen daar ook  in te lezen, elke dag een stuk. De hele Bijbel door, van Genesis tot en met de Openbaring van Johannes, hoewel dat natuurlijk wel een tijd zou gaan duren, maar zo zouden ze te weten komen wat ze precies cadeau hadden gegeven. Ze raakten zélf enthousiast. Dat was omdat zij zélf merkten hoe de bekende teksten, en nu dus ‘in gewone taal’, opnieuw voor hen gingen leven, hoe het op de één of andere manier veel dichterbij kwam, en als het ware met een nieuwe stem tot hen sprak.

Met name het verhaal over de doortocht door de Rietzee (ook bekend als Schelfzee) kreeg een plek in ons gesprek. Hoe zo’n verhaal opeens nieuwe betekenis voor je kan krijgen, door het te lezen in een andere vertaling die je nog niet kende. Wij allemaal staan in ons leven soms -net als het oude volk van God, onder leiding van Mozes- met het water tot aan de lippen, niet wetend hoe we verder moeten. En dan toch… toch wordt dan op een dag duidelijk hoe het verder moet -en kan. Er kómt een doortocht, hoewel je die zelf niet had kunnen bedenken. Op de één of andere manier komt er licht aan het einde van de tunnel, komt er een begaanbare weg, komt er vooruitgang in de situatie, of aanvaarding van iets dat niet veranderd kan worden. En hoe je daar dan de hand van God in kunt zien.

Zulke ervaringen zijn heel kostbaar. Het is het ‘geestelijk kapitaal’ van de gemeente, al die ervaringen van onze gemeenteleden waarin Bijbelse teksten niet alleen in de Bijbel gelézen worden, maar ook waarheid worden in het eigen dagelijkse leven. Dit heeft me op het idee gebracht om te onderzoeken of het haalbaar is om in ons toch al zo prachtige kerkblad een nieuwe rubriek te introduceren, waarin gemeenteleden willen vertellen hoe de verhalen die ze lezen of die ze in de kerkdiensten horen, tot leven en tot betekenis komen in de werkelijkheid van hun eigen leven. Of andere persoonlijke ervaringen in hun geloofsleven, en dat kan natuurlijk van alles zijn. Daarmee zouden we elkaar wezenlijk kunnen ondersteunen: door die ervaringen te delen. Gedeelde vreugde is dubbele vreugde, zo dacht ik bij mezelf. En we hebben ook wel reden om te werken aan dubbele vreugde, zeker in deze tijd. Veel mensen lijden onder het gemis van elkaar, onder het gemis van de kerkdiensten, het gezamenlijke koffiedrinken na de dienst en de gesprekken die dan plaatsvinden, het samen zingen, het samen opgaan naar Gods huis. We hebben elkaar daarom des te harder nodig. En er zijn zóveel gemeenteleden die daadwerkelijk iets aan een ander te bieden hebben. Hoe fijn kan het zijn om dat dan met je geloofsgenoten te delen!

Ook u hebt wellicht een tekst of een Schriftgedeelte dat in uw leven op de één of andere manier bijzondere betekenis heeft gekregen. Of iets anders dat in uw eigen geloof van betekenis is. Als u dat wilt delen met ons allen, neemt u dan contact met me op. Dat verplicht nog tot niets, maar we gaan er dan in elk geval contact over aan, en wie weet waar dat dan toe leidt. U hoeft dus niet zelf een stuk te schrijven, maar alleen uw verhaal, uw ervaring te delen. Ik maak er dan een verhaal van dat in het kerkblad wordt geplaatst. U krijgt het van tevoren te lezen en bepaalt dan zelf of het doorgaat of niet. En als u niet wilt dat uw naam erbij vermeld wordt, dan doen we dat gewoon niet.

De veelheid van geluiden, van ervaringen van onze gemeenteleden mag gehoord worden. Tezamen vormen we een kleurrijk palet aan kleuren en een klinkende lofzang aan geluiden. Schildert en zingt u mee?

Ik sluit af met Lied 283.

In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord dat ons verblijdt.

En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe.
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Die ons naam voor naam wilt noemen,
al uw liefde ons besteedt,
zingend zullen wij U roemen
en dit huis zingt met ons mee!

Maria Opgelder