Rouw- en trouwdienst

Voor inlichtingen over rouw- of trouwdiensten, raadpleeg het kerkelijk bureau.