Kerkblad

Voor de verspreiding van informatie en voor het handhaven van het onderling contact verschijnt het kerkblad onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
logo PGR
Inleveren van kopij bij voorkeur via e-mail: Redactie Kerkblad

Jaarlijks wordt van de gemeenteleden een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. U ontvangt daarvoor een acceptgirokaart. De bijdrage bedraagt € 20,00 per jaar, over te maken op IBAN: NL65 INGB 0002 1600 10 ten name van Kerkblad Protestantse Gemeente Rijswijk.