Kerkblad

Voor de verspreiding van informatie en voor het onderhouden van het onderling contact verschijnt het kerkblad onder verantwoordelijkheid van de kerkenraad.
logo PGR
Inleveren van kopij bij voorkeur via e-mail: Redactie Kerkblad

Jaarlijks wordt van de gemeenteleden een bijdrage gevraagd ter bestrijding van de kosten. De bijdrage bedraagt € 23,50 per jaar voor de papieren uitgave en €11,oo per jaar voor de digitale uitgave, over te maken op IBAN: NL45 RABO 0373 7450 95 ten name van CvK Protestantse Gemeente Rijswijk.