Diaconaal werker

Gezamenlijke diaconale viering 2 mei in de Nieuwe Kerk.
Op een eenvoudigere manier dan u gewend bent van de diaconie, is er op 2 mei opnieuw een gezamenlijke diaconale viering en zal er in deze dienst aandacht zijn voor SKIN, wat staat voor Samen Kerk in Nederland. Goed om bewust te zijn van het feit dat er veel meer kerken in Nederland zijn dan de ons bekende. In Nederland zijn er namelijk ruim 1000 internationale- en migrantenkerken die 1.000.000 christenen herbergen. In deze geloofsge- meenschappen wordt, door middel van ruim 75 talen, God geprezen en wordt het leven in hem gevierd.

SKIN helpt deze gemeentes voluit kerk te kunnen zijn zowel intern als extern. En bevordert actief burgerschap en volwaardige participatie in Nederland, door het vormen van een platform gericht op toerusting, vorming en uitwisseling enerzijds en anderzijds als stem en gezicht te zijn voor de migrantenkerken, in ontmoetingen met autochtonenkerken, overheid en politiek etc. Om deze rol te kunnen vervullen en noodlijdende kerken te ondersteunen is er behoefte aan financiële ondersteuning. Zeker ook omdat veel migrantenkerken geen krachtige financiële geschiedenis kennen, ze zichzelf amper kunnen bedruipen en daarnaast groeiende zijn.
Wij als diaconie willen daarom aandacht voor SKIN vragen in de maand mei.
Van harte bij u aanbevolen!
medfechristenen (vergroot)

In de dienst luisteren we naar het verhaal van Ruth en Naomi en zal er in verschillende talen worden gezongen, om op die manier die zondag verbonden te zijn met al de medechristenen in de migrantenkerken. Bijzonder ook om te bedenken dat dit de groep christenen is die groeit in Nederland. Een hoopvol bericht in een samenleving die haar christelijke wortels dreigt te verliezen. Laten we samen kerk zijn in Nederland en elkaar daar waar het kan bemoedigen en ontmoeten.

Diaconaal Werker Therese van Kampen.

 

Paasactie diaconie
in samenwerking met Welzijn Rijswijk.
paasactie (vergroot)
Een bijzondere actie en bijzondere vraag bereikte de diaconie vanuit WR. Voor 150 adressen die extra ondersteuning in deze tijd kunnen gebruiken is er een gezamenlijke actie opgezet in de vorm van een ‘tasje met liefde’.  Op tweede Paasdag is er op die 150 adressen een ‘tasje met liefde’ bezorgd door vrijwilligers en medewerkers van WR. De vraag aan ons was of wij ook een bijdrage in dit tasje wilden doen. En wel in de vorm van een liefdevolle boodschap vanuit het paasverhaal. Een bijzondere vraag en deze trof mij. De liefdevolle boodschap is geschreven en bij de boodschap in de brief paste een spiegeltje, daarom is er bij de brief een spiegeltje in de vorm van een hartje meegegaan.
Met daarop de boodschap:
Ik zie je graag, je bent geliefd!

Op naar Pinksteren……
       Kom Heilige Geest, ontsteek het vuur van uw liefde.

vuur (vergroot)

Fluister het mij in, heilige Geest:
ik zal het goede denken.
Spoor me aan, heilige Geest:
ik zal het goede doen.
Verlok me, heilige Geest:
ik zal het goede zoeken.
Geef me kracht, heilige Geest:
ik zal het goede vasthouden.
Bescherm me, heilige Geest:
ik zal het goede nooit verliezen.
(Augustinus)
Therese van Kampen