Diaconaal werker

Oproep
Collecteren in de kerk gaat op den duur veranderen. Steeds minder mensen hebben vanzelfsprekend geld in hun portemonnee en ook het storten van het opgehaalde geld levert problemen bij de bank op.
De kerkenraad heeft daarom besloten om digitaal collecteren mogelijk te maken. Via een app of QR code. Daarnaast moet de huidige gang van zaken met contant geld ook blijven bestaan.
Om het digitaal collecteren mogelijk te maken moet er nog wel enig denkwerk verricht worden en moeten er zaken georganiseerd worden. Daarvoor zoeken we nog een paar vrijwilligers die mee willen denken en doen om dit goed ingevoerd te krijgen. Dit project zal, denken we, na een paar maanden op de rails moeten staan. We willen in zee gaan met Donkey Mobile. Veel kerken gebruiken dit al. Naast collecteren levert het bedrijf dat deze service aanbiedt ook nog meer nuttige communicatie- mogelijkheden die we ook moeten verkennen.
Mensen die mee willen doen kunnen zich aanmelden bij
Leendert Verzijden, telefoon: 06 22413825 of e-mail: lverzijden@xs4all.nl

 

Klimaatpelgrimstocht
In het vorige kerkblad heeft u iets kunnen lezen over de klimaatpelgrimstocht die door een groot aantal kerken en christelijke organisaties uit Europa wordt georganiseerd.

Als vervolg op de diaconale viering van 3 oktober hebben een paar gemeenteleden meegelopen met een traject van deze pelgrimage, die op 10 oktober in Nederland uitmondde in het aanbieden van de petitie aan ds. de Reuver die deze namens de PKN in ontvangst nam. De pelgrimage gaat door naar Glasgow, waar alle steunbetuigingen van de petitie zullen worden aangeboden aan de leiding van deze conferentie die van 31 oktober tot 12 november in Glasgow wordt gehouden.
Het was een mooie tocht die ik heb gelopen. Veel gesprekken met deelnemers uit andere kerken gevoerd onder het lopen. Enthousiaste verhalen gehoord van kerken die zich als Groene Kerk hebben aangemeld. Af en toe een onderbreking om te lunchen of om het belang van deze actie aan de orde te stellen of om gewoon te luisteren naar de geluiden in het bos waar we doorliepen.
Het traject dat ik heb meegelopen was op 7 oktober van Amersfoort naar Zeist. Eerst door de buitenwijken van Amersfoort en later door de bossen die tussen deze twee plaatsen liggen.
Er is een groep van ruim 30 mensen die al vanaf het begin in midden-Polen meelopen. Voor deze mensen zorgen de kerken in en rond de halteplaatsen voor onderdak. Ook nemen deze pelgrims de tijd om met de plaatselijke kerken in gesprek te gaan over wat hen drijft en wat kerken kunnen doen.
wandeltocht
Over wat kerken kunnen doen zullen we in Rijswijk ook nog verder spreken. Als in de Kerkenraad het besluit wordt genomen om onze kerk aan te melden als Groene Kerk betekent dat, dat we voor elk jaar een plan willen maken voor de stappen die we willen nemen ten bate van een gezond klimaat.

Een mooi initiatief en een leuke wandeling.

Op de foto loopt de groep over de voormalige luchtmachtbasis Soesterberg, waar nu ecologische- en vredesprojecten te vinden zijn. (en een leuk restaurant, maar dat hebben we links laten liggen)

Leendert Verzijden