Update Jeugdkerk

Jeugd

 

Jeugdkerk reports

rbt

rbt

Met november heeft de jeugdkerk een drukke maand achter zich gelaten, met maar liefst drie ontmoetingsmomenten. Zo hebben de jongeren op een zaterdagavond bij Eveline en Geoffrey thuis gekookt en samen De Kronieken van Narnia: de Leeuw, de Heks en de Kleerkast gekeken. Een echte klassieker binnen het christendom van C.S. Lewis. Een echte aanrader voor iedereen die de film nog niet gezien heeft. Er komt veel christelijke symboliek in voor. Welke symboliek die wij natuurlijk in de eerstvolgende jeugdkerk hebben geanalyseerd en besproken. Waarna wij voornamelijk naar de personage van Edmund hebben gekeken en wat zonden met ons doet (zie Gen. 3:1-7; Exod. 1:8-11). Een eyeopener! Want bij sommige jongeren zag je echt dat het concept landde. Natuurlijk gaan wij het ook nog over de blijde boodschap hebben van Kerst.
Tijdens de jeugdkerken die over de parabels gingen werd het al duidelijk dat wij eigenlijk een andere kijk nodig hadden om de parabels te begrijpen. Zo werd ook tijdens het bibliodrama duidelijk dat wij soms op de kleinste dingetjes in het verhaal moeten letten; zoals: “of is jouw oog boos omdat ik goed ben?” (Matt. 20:15 – Naardense Bijbel). Ook bij de parabel van de “Verloren Zoon” (Luc. 15:11-32) is er gekeken hoe wij met mensen omgaan.
In het nieuwe jaar zullen we beginnen met het voorbereiden van de jeugddienst. Dat zal meteen starten met de eerste jeugdkerk in januari. Met het zelf hervertellen van een parabel, waarna wij een keuze zullen maken welk thema de jeugddienst zal krijgen. Op dit moment is er nog geen datum geprikt voor de jeugddienst, maar zodra die bekend is zullen wij deze natuurlijk bekend maken.
In eerdere inzendingen voor het kerkblad hebben wij ook vermeld dat wij contact hebben met andere jeugdgroepen binnen Den Haag. Hieruit is naar voren gekomen dat wij op 28 januari met de jeugdkerk naar de Marcuskerk zullen gaan. In de Marcuskerk zal dan een jeugddienst zijn met aansluitend een escaperoom. Het is altijd goed om andere jeugdgroepen te ontmoeten en te kijken hoe zij een jeugddienst houden.
Mochten er vragen of ideeën zijn dan horen wij die graag. Spreek ons gerust aan of stuur ons een e-mail: jeugdkerkrijswijk@gmail.com

24 december: Kinderkerstnachtdienst Oude Kerk
25 december: Kerst vieren (geen jeugdkerk)
8 januari:  Bijbelvertelling – parabels Nieuwe Kerk
22 januari:  Jeugddienst Marcuskerk Marcuskerk

Namens de jeugdkerkleiding
(Geoffrey Vijverberg, Eveline Vijverberg, Jeroen Voogt en Willeke Hokken)