Gang van zaken bij kerkelijke uitvaart

Stopzetting bijdrageregeling uitvaarten m.i.v. 14 december 2017

Vorig jaar heeft de Kerkenraad van de PGR besloten kosten in rekening te gaan brengen voor de medewerking van de PGR aan uitvaarten van haar gemeenteleden. Deze nieuwe regeling zou na een jaar worden geëvalueerd. Die evaluatie heeft plaats gevonden en leidde tot de conclusie dat de regeling niet wordt voortgezet. Met ingang van 14 december 2017 is hij dan ook niet meer van toepassing.
De mogelijkheid om de eigen voorganger bij de uitvaart te betrekken kan echter wel worden vergroot. Dit kan met name door de PGR tijdig op de hoogte te stellen (zie blz. 2 in het kerkblad) van een overlijden, nog vóórdat de datum van de uitvaart met de begrafenisondernemer is vastgesteld. Hiermee kan ook de (prijzige) inhuur van externe voorgangers tijdens de uitvaartplechtigheid tot een minimum worden beperkt. Daarnaast komt er op termijn een kerkelijk werker beschikbaar.

Namens de Kerkenraad,
Koos van Helden, preses