Plaatselijke regeling

Ingevolge ord. 4 art. 8-6 (werkwijze van de ambtelijke vergaderingen) maakt de kerkenraad een eigen regeling (de ‘plaatselijke regeling’) voor zijn wijze van werken. Bepalingen in regelingen van kerkelijke lichamen die in strijd zijn met hetgeen in kerkorde en ordinanties is bepaald, hebben geen kracht (ord. 4 art. 2).

________________________________________________________________________________

171214-kerkenraad-plaatselijke regeling PGR