Vanuit de kerkenraad

De redactie van ons kerkblad bestaat uit vier enthousiaste en gemotiveerde gemeenteleden: de dames Anneke Kim en Grada Tiemens, en de heren Jan Verduijn en Dolf Wagner. En ze worden bij hun werk nog ondersteund door de dames I. Biesheuvel en A.C. Bron, u kunt hun namen lezen in de colofon op pagina 26 in het kerkblad. Na tientallen jaren gaat Dolf Wagner zijn werk voor het kerkblad afronden, waarbij hij als ‘editor’ vooral de vormgeving als zijn verantwoordelijkheid ziet, naast alle contacten om het kerkblad in druk te laten brengen. Als je ‘het kerkblad’ zegt, zeg je ‘Dolf Wagner’, zoals we bij de kerkenraad heel goed weten. Nu gaat Dolf stoppen, per 1 januari 2023, na al die jaren zulk prachtig werk te hebben gedaan voor onze kerkelijke gemeente. Maar wie gaat het estafette- stokje van hem overnemen? De kerkenraad zoekt nog steeds naar iemand die zo’n bijzondere maar ook verantwoordelijke taak op zich wil nemen. Mooi om te weten: je hebt iedere maand weer een prachtig resultaat van je werk, waar de abonnees steeds weer naar uitkijken en blij mee zijn. Heb je belangstelling? Laat het weten aan een van de leden van de kerkenraad!

Terwijl ik dit schrijf, op 29 november, staat de maand december voor de deur: Sinterklaas is weer in het land en afgelopen zondag was de Eerste Advent. We kijken alweer uit naar de komende kerstdagen, het feest van de geboorte van Jezus, misschien wel de mooiste dagen van het jaar! We bereiden ons voor op de feestdagen, ondanks zorgen rond energiecrisis en inflatie, waarbij alles veel duurder is geworden en waarbij ook bij ons in Rijswijk heel veel medebewoners het steeds moeilijker vinden om financieel rond te komen. En daarbij denk ik ook nu weer aan de inwoners van Oekraïne, die zuchten onder de voortdurende aanvallen met raketten en zware artillerie op hun energie-infrastructuur en op hun steden en dorpen. Wat een barbaarse verschrikkingen wordt de bevolking aangedaan door de agressor, die geen enkel mededogen betoont en erop uit is de inwoners deze winter letterlijk in de barre kou te zetten. Nogmaals, laten we blijven bidden voor vrede in de wereld.

Vorige week was de vergadering van de kerkenraad, waarin we vooral hebben gesproken over de toenemende financiële zorgen van onze Protestantse Gemeente Rijswijk. U weet het, de kosten nemen hand over hand toe en de inkomsten nemen af, het tekort dat nu in de begroting 2023 is weergegeven is veel groter dan we aan het begin van dit jaar hadden verwacht. De kerk teert snel in op het huidige vermogen en u kunt zich indenken dat dat niet lang kan worden volgehouden. In dit kerkblad zal het College van Kerkrentmeesters een artikel plaatsen waarin de zorgelijke toekomst van onze financiën wordt toegelicht en waarin een aantal opties wordt aangegeven om te kunnen bezuinigen op de uitgaven en om nieuwe inkomsten te genereren. En dat kan alleen met medewerking van alle gemeenteleden!

En er zijn nog meer zorgen, want het voornemen om een tweede predikant te beroepen ligt vooralsnog stil. De kerkenraad overweegt nu om een vacature te stellen voor een pastoraal werker, die de pastorale taken kan overnemen die sinds het vertrek van ds. Susan Karreman tijdelijk worden waargenomen door ds. Kees Zwart als onze interim-predikant. We werken aan een oplossing, maar het is niet gemakkelijk. En daarbij is de kerkenraad ook doende om te werken aan een visie voor de toekomst, waarbij we in feite op weg moeten gaan naar een kerk die voor én door de jongere generaties vorm en inhoud moet gaan krijgen. Laat ik het eerlijk en direct zeggen: de oudere generatie zal het werk voor de kerk moeten gaan overdragen aan de jongere generaties, met wellicht een wat andere kijk op het kerk-zijn. Een veranderingsproces waaraan niet te ontkomen valt en dat tijd en energie gaat kosten. We hebben daarbij ook externe expertise nodig, om van de ervaringen van anderen te kunnen leren en om niet zelf weer het wiel te moeten uitvinden. En we willen contact onderhouden met andere kerken in de regio die al met zo’n veranderingsproces bezig zijn, want ook die ervaringen zijn waardevol voor onze kerk. Kortom: er komt veel op onze kerk af.

Maar ondanks dit nogal zorgelijke beeld mogen we ons verheugen op de kerstdagen die we nu tegemoetzien. We mogen opnieuw gedenken dat Jezus met Kerstmis voor ons is geboren en dat hij het Licht is in de wereld, zo donker en somber als die wereld kan zijn. Zijn Licht is voor ons een warme troost en een leidraad op ons pad. Graag wens ik u namens de kerkenraad Gezegende Kerstdagen toe!

Huibert van Eijsden
Scriba kerkenraad