Vanuit de kerkenraad

Ook nu begin ik deze column weer met aandacht voor de noden in de wereld, ver weg maar ook dichtbij en voor velen zelfs in de naaste omgeving. We lezen en horen in de media zo veel en zo vaak over oorlogen en verschrikkingen in de wereld, dat we er mogelijk zelfs ‘immuun’ voor worden, het niet meer zien of zelfs willen zien. Maar we mogen onze ogen niet sluiten voor alle ellende, want dan zal die alleen maar toenemen. Ik noem vooral ook weer de oorlog in Oekraïne, waar wanhopig wordt gevochten voor vrijheid in het eigen land. En laten we ons realiseren dat die verschrikkingen ook ons raken, hier in Nederland, waar wij in vrede en vrijheid mogen leven. Laten we blijven bidden voor vrede in de wereld.

In het vorige kerkblad schreef ik over de resultaten van de werkgroep Onderzoek Toekomst Protestantse Gemeente Rijswijk. Een groot aantal aanbevelingen is gekoppeld aan de vier thema’s: (1) een goed georganiseerde gemeente, (2) een levendige gemeente, (3) een diaconaal-missionair presente gemeente en (4) een financieel gezonde gemeente. Naast de aanbevelingen van het onderzoek zijn er meer onderwerpen waar we als kerkenraad mee verder moeten gaan. We noemen daarbij de snel verslechterende financiële situatie van onze PGR, met hoog oplopende kosten vanwege de oorlog en de energiecrisis en de enorme inflatie, naast de verminderende inkomsten voor de kerk. Daarnaast wachten we nog steeds op toestemming vanuit de PKN in Utrecht om een beroepingsprocedure te mogen beginnen. We beseffen dat de huidige staat van onze financiën daarbij een probleem kan vormen.

Het moderamen (dagelijks bestuur van de kerkenraad) heeft zich hier in de maand oktober over gebogen, met oog voor de enorme complexiteit van de problematiek. We moeten een veranderingsproces gaan initiëren om vanuit de huidige situatie toe te werken naar een nieuwe en toekomstbestendige PGR, waarin de jongere generaties de kern zullen vormen. Ook begin november werkt het moderamen aan een gedegen aanpak van dit proces, dat naar verwachting meerdere jaren in beslag zal gaan nemen, vooral ook omdat er keuzes gemaakt moeten worden en omdat het ook een mentaal veranderingsproces betreft. Medio november zal een voorstel voor de beoogde aanpak worden voorgelegd aan de kerkenraad. Meer kan ik daar op dit moment nog niet over schrijven, er zijn nog te veel ‘losse schroeven’ die eerst nog moeten worden aangedraaid. Een beoogde gemeenteavond waar ik in het vorige kerkblad over schreef is nu nog niet aan te kondigen. U merkt het, er is nog veel onzekerheid, en ik merk zelf hoeveel tijd het kost, maar er wordt aan gewerkt. We voelen de toenemende urgentie om de noodzakelijke acties vast te stellen.

Nu even een wat vrolijker toon. Wat hebben we in oktober enorm mogen genieten van de drie uitvoeringen van de musical ‘Vis-à-vis’ in de Nieuwe Kerk! Een grote groep enthousiaste vrijwilligers uit onze kerkelijke gemeente en daarbuiten heeft lange tijd keihard gewerkt aan een prachtig scenario met beeld en tekst en muziek, met maandenlange repetities en ook veel plezier, ondanks tegenslagen en uitstel door corona. Het resultaat in de Nieuwe Kerk was geweldig mooi, alle vrijwilligers mogen trots zijn op deze unieke prestaties. Op het gevaar af dat ik mensen oversla die heel veel hebben gedaan, wil ik toch Marco Nijdam en Stephanie Buron hier noemen: via jullie wil de kerkenraad jullie allen van harte feliciteren met deze prachtige musical, grandioos!

En tot slot van deze column noem ik de introductie van de Nieuwe Bijbelvertaling 2021, de NBV21, in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk. Op zondag 30 oktober, Hervormingszondag, is in beide kerken de prachtige nieuwe Kanselbijbel binnengedragen, waarvan de aanschaf mogelijk is geworden door de financiële bijdragen van onze gemeenteleden. Daarmee is het ook echt úw Bijbel geworden. Met de goede gevers van de oude Kanselbijbels is overleg geweest over een bestemming. Wellicht mooi om te weten dat de oude Kanselbijbel van de Oude Kerk nu een vaste plek heeft gekregen op de fraaie houten lezenaar in het koor. Tot slot mag ik u laten weten dat op dinsdagavond 1 november in de Oude Kerk een boeiende lezing is gegeven door een specialist van het Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap over de Nieuwe Bijbelvertaling 2021, zo mooi om te vernemen hoe die tot stand is gekomen.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad