Vanuit de kerkenraad

Ook al klinken er van vele kanten nog bezorgde geluiden en waarschuwingen, zowel door de overheid als door medebewoners en vanuit de zorg, toch lijkt het voorzichtig de goede kant op te gaan met de verwachte verlichtingen op de coronabeperkingen. Op dinsdagavond 14 september heeft de premier bij zijn persconferentie opvallende nieuwe verlichtingen aangekondigd, die zaterdag 25 september zijn ingegaan. Zo is dan de anderhalvemetersamenleving op zijn eind gekomen, en zijn er verdere verlichtingen bekend gemaakt: geen mondkapjes meer op scholen en op treinstations en bij haltes, ook al moeten die mondkapjes nog wel worden gedragen in trein, tram, bus en metro. Het is een verlichting waar we lang naar hebben uitgekeken, na anderhalf jaar onderling afstand houden. Maar let wel: de coronabeperkingen zijn niet uit het dagelijkse leven verdwenen, er gelden nog steeds de nodige maatregelen voor voorzichtigheid. Leest u het nieuws in de kranten er op na. En u weet het, op maandag 1 november volgen er nieuwe corona-gerelateerde adviezen van de overheid.

Namens de kerkenraad heeft het dagelijks bestuur, het moderamen, eind augustus al laten weten dat ook in de Nieuwe Kerk en de Oude Kerk een aantal verlichtingen zijn vastgesteld: de proef met koffiedrinken in de kerken wordt voortgezet en met ingang van de Startzondag mocht het slotlied op de zondagmorgen voor het eerst in anderhalf jaar weer gezamenlijk worden gezongen: Lied 659 met de beginregels ‘Kondigt het jubelend aan’ kreeg daarmee een heel bijzondere betekenis in beide kerken! En ook het ‘Amen’ na de zegen werd weer gezamenlijk gezongen, als een bekrachtiging van deze nieuwe stap naar weer samen gemeente zijn! In de kerkenraad van maandag 20 september wordt gesproken over mogelijke andere verlichtingen. U leest daar meer over in de actuele nieuwsbrief die in dit kerkblad wordt gevoegd.

We mogen terugzien op een maand september met mooie kerkelijke activiteiten. Bij het jaarlijkse Strandwalfestival in Oud-Rijswijk was op zaterdag 11 september de Oude Kerk weer open voor de bezoekers die dit oudste monument in onze woonplaats wilden bezichtigen. Het aantal bezoekers viel wat tegen, mede door fris weer, maar het enthousiasme waarmee orgel- en zangconcerten in de kerk werden gegeven was er niet minder om. En wat mooi dat in de voortuin van de kerk een tent stond opgesteld waarin bezoekers een gesprek met een predikant konden voeren. Hiervan werd meerdere malen gebruik gemaakt.

En we mogen terugzien op een prachtige Startzondag op 12 september: in beide kerken werd een eredienst gehouden die (niettegenstaande de verschillende locaties) met recht een gezamenlijke viering mag worden genoemd. De orde van dienst was in beide kerken nagenoeg gelijk, er was een uitwisseling van zangers, lectoren en diakenen, en de preek van de ene kerk werd geprojecteerd in de andere kerk. Wellicht een unicum in Rijswijk. En zoals al gezegd: het slotlied werd eindelijk weer gezamenlijk gezongen! Bij de koffie en bij de broodjeslunch na afloop klonk dit gevoel van nieuwe verwachting weer door. En tot slot mochten de kinderen vanuit beide kerken in de achtertuin van de Oude Kerk gezellig pannenkoeken eten en twee houten hutten bouwen, met als thema: een wijs man bouwde zijn huis op de rots. En dat met geweldig mooi en zonnig weer, een heerlijke Startzondag!

Tot slot van deze column mag ik u vertellen over aanpassingen van de website van de Protestantse Gemeente Rijswijk, www.pgrijswijk.nl. Tot nu toe werden de diverse activiteiten binnen onze kerk veelal op verschillende websites geplaatst, maar dat is nu veranderd. Alle activiteiten worden sinds begin september samengevoegd op de genoemde website van de PGR, en wel onder de knop ‘Activiteiten’. Als u daarop klikt ziet u een aantal volgende knoppen met opties. Klikt u daar op ‘Van Binnenuit’ dan krijgt u een overzicht van tal van activiteiten, variërend van de nieuwe musical naar Oude Kerk Open, van bijeenkomsten en postpreekpraat naar ontmoeting en Open Cirkel, van rondgang Liedboek naar Kringen 2.0 en 3.0 en nog veel meer. Kijkt u eens wat er allemaal mogelijk is op het gebied van kerkelijke activiteiten. Er is zo veel wat we samen kunnen doen in en rond de kerk!

Huibert van Eijsden, Scriba Kerkenraad