Vanuit de kerkenraad

Al ruim vier maanden woedt de verschrikkelijke oorlog in Oekraïne, waarbij met zware Russische artillerie dorpen en steden worden aangevallen en kapotgeschoten. De luid en duidelijk uitgesproken afschuw vanuit grote delen van de wereld heeft niets uitgemaakt, de oorlog woedt voort, de verschrikkingen voor de bevolking van Oekraïne zijn onvoorstelbaar. Helaas, het is ‘geen nieuws’ meer, berichten in de media verdwijnen naar de achtergrond, er is zoveel ander nieuws te berichten. In de kerkenraad blijft de oorlog genoemd worden en in de kerk blijft er gebeden worden voor leniging van de nood, voor uitzicht op diplomatieke oplossingen, voor steun voor de bevolking, voor streven naar het zwijgen van de wapens.

Ook de coronasituatie is een item waarover in de kerkenraad gesproken blijft worden. Het aantal besmettingen door een mogelijk nieuwe coronavariant loopt momenteel weer snel op, ook binnen onze kerkelijke gemeente. De kerkenraad is vooralsnog niet van plan de oude coronabeperkingen weer in te stellen, maar wel doet de kerkenraad een dringend beroep op onze gemeenteleden om voorzichtig te zijn en de bekende hygiënemaatregelen op te volgen: geen handen geven, handen goed reinigen, thuisblijven bij gezondheidsklachten en onderling een veilige afstand aanhouden, vooral voor de kwetsbare gemeenteleden onder ons. Blijf rekening met elkaar houden!

De voortgang van het onderzoek ‘Verkenning toekomstscenario’s van de PGR’ is weliswaar veel langzamer dan we als kerkenraad hebben beoogd, maar wel zijn de uitkomsten van de wetenschappelijk onderbouwde enquête binnen de PGR van enkele maanden geleden nu door de Protestantse Theologische Universiteit aan ons enquêteteam doorgestuurd. In dit kerkblad plaatst het enquêteteam een eerste aankondiging om u hierover in te lichten.

Voor de nabije toekomst van de PGR zijn belangrijke zaken besproken en zijn er besluiten genomen over het pastoraat. Na het vertrek van ds. Susan Karreman op 1 mei jl. is een aanzienlijke lacune ontstaan in het noodzakelijke pastorale werk binnen onze kerkelijke gemeente. En dat terwijl we het pastoraat als een van de belangrijkste werkzaamheden binnen onze kerk beschouwen. Maar ook zal ds. Sifra Baayen op redelijk korte termijn haar werk tijdelijk moeten opschorten vanwege haar zwangerschapsverlof, dat medio augustus ingaat. Ook dat heeft impact op het pastoraat. En het is niet mogelijk voor pastor Maria Opgelder om nog meer pastoraal werk voor onze gemeenteleden op zich te nemen. Hierover is in juni uitgebreid in de kerkenraad gesproken, met name om oplossingen aan te dragen.

Over mogelijke voortzetting van deze pastorale zorg is uitgebreid gesproken met ds. Kees Zwart, die de afgelopen vele jaren niet alleen een zeer gewaardeerde gastpredikant in onze kerkdiensten is gebleken, maar die jaren geleden ook al maandenlang is bijgesprongen om het pastorale werk van ds. Anne Marijke Spijkerboer over te nemen, toen zij met vervroegd emeritaat vertrok. Ook nu zal ds. Kees Zwart onze kerkelijke gemeente weer ondersteunen. Van 1 juli tot 31 december 2022 zal hij als ambulant predikant gedurende drie dagen per week in Rijswijk werkzaam zijn voor pastorale werkzaamheden rond de Nieuwe Kerk en voor crisispastoraat, in overleg met ons pastoresteam. We zijn bijzonder blij met zijn komst!

Maar met de tijdelijke afwezigheid van ds. Sifra Baayen vanwege haar zwangerschapsverlof valt er ook gedurende vijf maanden een forse lacune in het pastorale werk rond de Oude Kerk. Ook daarover heeft de kerkenraad gesproken. Er is besloten om ook voor het pastoraat rond de Oude Kerk ambulante ondersteuning te vragen, bij voorkeur een pastor of predikant die al enigszins bekend is in Rijswijk. Momenteel worden enkele potentiële kandidaten voor dat ambulante werk benaderd. In het volgende kerkblad leest u hier meer over.

Maar hoe gaan we verder vanaf 1 januari 2023? Ook daarover is gesproken in de kerkenraad en is besloten om voor vier jaar een beroep te gaan uitbrengen op een predikant. Waarom slechts voor vier jaar? Dat houdt verband met onze kerkelijke financiën, die op dit moment geen ruimte bieden om voor langer dan die beoogde vier jaar te plannen. We verwachten voor vier jaar toestemming van de PKN te krijgen om een beroep uit te brengen, ook omdat voor een deel van die jaren in de begroting nog rekening is gehouden met de loonkosten van ds. Susan Karreman. Maar een beroep uitbrengen voor meer dan vier jaar, voor ‘onbepaalde tijd’, is op dit moment niet mogelijk. Ook hierover zult u als gemeenteleden op de hoogte worden gehouden, waarbij het de intentie is om na de zomervakantie een gemeenteavond te organiseren. Want we mogen als kerkenraad geen onomkeerbare stappen ondernemen zonder u als gemeenteleden te informeren en te horen.

Tja, u merkt het, er zijn veel onzekerheden binnen de PGR, maar er zijn ook besluiten om actie te ondernemen. Het is nooit gemakkelijk om opnieuw kerkelijke problemen onder ogen te moeten zien, maar het is goed om dan met elkaar de schouders eronder te zetten, met een positieve blik naar oplossingen te zoeken en dan heel vaak te merken dat er oplossingen kunnen worden gevonden. En steun van buiten is daarbij onontbeerlijk. We zijn verheugd dat ds. Kees Zwart gedurende de komende zes maanden het pastorale werk in Rijswijk komt versterken. En we mogen Gods zegen vragen voor al het werk in onze kerkelijke gemeente.

Huibert van Eijsden
Scriba Kerkenraad