Bijbelleesrooster uitleg

Dit dagelijks leesrooster is afgeleid van het oecumenisch leesrooster. Enkele Bijbelboeken springen in het bijzonder in het oog. Dit jaar wordt heel het Marcus­evangelie gelezen en vanaf de gouden zondag Trinitatis ook een groot gedeelte van het Johannesevangelie, dat bij de lezer enige vertrouwdheid juist met het Marcus­evangelie veronderstelt. Naar Aswoensdag toe wordt uit de profeet Joël gelezen. In de Veertigdagentijd ligt de eerste helft van het Jozuaboek open, in de Paastijd klinken de afsluitende hoofdstukken. De Adventstijd wordt gestempeld door de profetieën van Maleachi, Sefanja en Jesaja. In Efeziërs 4:25 haalt de apostel Zacharia 8:16 aan. In augustus en september worden beide boeken opgeslagen: ‘Spreek de waarheid tegen elkaar’.

Het Bijbelleesrooster van het Nederlands en Vlaams Bijbelgenootschap wordt jaar­lijks samengesteld door ds. Klaas Touwen, protestant predikant te Deil en Enspijk