Bijeenkomst met oud-ambtsdragers

Oude Kerk en Nieuwe Kerk

Dit seizoen willen wij, Henny Aartsen en Maria Opgelder, vanuit de Taakgroep Pastoraat, graag opnieuw een ontmoeting met oud-ambtsdragers aanbieden. In deze bijeenkomst is het de bedoeling om ruimte te scheppen voor onderling contact en met elkaar te praten over de ervaringen die ambtsdragers in hun ambtstermijn(en) opbouwen. Onderdeel van het gesprek is o.a. de vraag naar uw ervaringen bij afronding van de ambtsperiode, en de tijd daarna. Ook aan handreikingen en adviezen die u als oud-ambtsdrager kunt geven, zal aandacht worden besteed. Voor deze bijeenkomst ontvangt elke oud-ambtsdrager in september opnieuw een persoonlijke uitnodiging, waarna u zich kunt aanmelden.

Een concrete datum is op het moment dat deze brochure ter perse gaat, nog niet bekend. Wel is duidelijk dat het in oktober 2021 zal zijn. De leiding zal in handen van Maria Opgelder zijn.