Open Cirkel

De Open Cirkel is een oergezellige, gespreks- en ontmoetingsgroep voor mensen ongeveer tussen de 50 en 70 jaar.
opencirkel
De groep is oecumenisch: zowel protestanten als rooms-katholieken en ook mensen van buiten doen enthousiast mee. We gaan verder met het boek van Claartje Kruijff, ‘Leegte achter de dingen’. Claartje was in 2017 theoloog des vaderlands. Haar boek gaat over levensthema’s zoals trouw zijn, naaste zijn, verbondenheid, het lichaam en verdriet. Steeds vanuit de eigen ervaring geschreven. Wel zijn we al vrij ver gekomen in het boek, in januari zijn we toe aan hoofdstuk 8. In de loop van het voorjaar zal gezamenlijk een ander inspirerend en uitdagend boek gekozen worden. We komen bij elkaar van 20:00 uur tot 21:30 uur in de Nieuwe Kerk op de maandagavonden 10 januari, 14 februari, 14 maart, 11 april, 9 mei, 13 juni, 11 juli en 8 augustus, met een vervolg in het najaar. Inlichtingen en opgave bij: Rina van den Broeke, of telefoon: 0623-103 605.