In memoriam

Wij gedenken… Reindert Alfred Frederik -Fred- Michon

Afbeelding6Fred Michon overleed op 15 oktober, op de leeftijd van 75 jaar. Voor zijn gezin, familie en vrienden was het onbegrijpelijk dat zijn ziekte, longfibrose, waarvan de diagnose slechts enkele jaren geleden was gesteld, opeens zo genadeloos toesloeg, met de dood tot gevolg. Fred was altijd een zeer actieve en ook sportieve man. Altijd was hij bezig met de kinderen en de kleinkinderen, in de tuin, of met zijn grote hobby’s: zijn zeeaquarium en de fossielen die hij zocht en verzamelde en waarvan hij alles wist wat er over te weten valt. Zijn grootvader had de liefde voor die hobby op hem overgedragen. En hoe mooi is het als zoiets dan ook weer door een volgende generatie wordt opgepakt: twee van de vier kleinzoons van Fred hebben diezelfde liefde opgevat.
Fred en zijn vrouw Ineke woonden al jaren in Nieuw-Rijswijk en samen bezochten ze de diensten in de Nieuwe Kerk. Voor Fred veranderden in de loop der jaren zijn geloofsopvattingen wel, maar altijd behield hij zijn geloof in de Goede Macht die er voor de mensen wil zijn en die voor hen het goede wil, hen in het licht wil hebben. Fred is nu in dat licht, en dat troost zijn vrouw en kinderen.
De uitvaart was op 15 oktober, in de aula van Uitvaartcentrum Eikelenburg. Daar klonken woorden van Ineke en van zijn dochter Linda, zó vol liefde, warmte, dankbaarheid voor Freds leven, voor wie hij was als echtgenoot, vader, schoonvader en grootvader. Woorden ook van verdriet en gemis, én van aanvaarding, en van vertrouwen dat Fred in goede handen is, in het licht. Er klonk prachtige muziek. Fred hield veel van muziek. En aan het graf werd het Onze Vader gebeden en klonken de aloude woorden van de Aäronitische zegen: De Eeuwige zegene u en Hij behoede u…, woorden die ook in het ziekenhuis weerklonken, in Freds laatste levensweken. Woorden die hem raakten. De kracht van die woorden laten een mens nooit los. Want die Goede Macht die er voor de mensen wil zijn, is immers van het vasthouden, niet van het loslaten. Bijna als vanzelf komen dan de woorden van Dietrich Bonhoeffer:
Door goede machten trouw en stil omgeven,
behoed, getroost, zo wonderlijk en klaar,
zo wil ik graag met u, mijn liefsten, leven,
en met u ingaan in het nieuwe jaar.
(Lied 511: 1)

Dat dat zijn liefsten kracht geeft om de moeilijke tijd die voor hen ligt, te aanvaarden en te doorleven. Om met vertrouwen straks ook het nieuwe jaar in te gaan -zonder Fred maar toch de toekomst tegemoet, want trouw en stil omgeven door die goede macht, die er ook voor hen zal zijn.

Het steentje voor Fred legt gewicht in de schaal in de Nieuwe Kerk.

Maria Opgelder