In memoriam

Wij gedenken…  mw Johanna Houtschilt-Goedhart
bloesemOp 26 maart overleed zij in de leeftijd van 93 jaar, in het bijzijn van twee geliefde naaste familieleden. Dat was altijd een grote wens van haar, niet alleen te zijn als ze zou overlijden. Johanna was een gelovig mens. Ze wist dat sterven betekent dat je een overgang maakt naar een andere plaats, een andere dimensie, waar ze ook haar ouders, twee zusjes, en haar geliefde echtgenoot Henk weer terug zou zien.  En dat ze daar samen met hen bij God zou zijn. En dat ze daar voor altijd zouden blijven. Boven aan de rouwkaart stond dat geschreven: ‘Nu blijf ik bij U voor altijd / God die mij troost, die bij mij zijt / mijn twijfel stilt en mijn verlangen / die mij in liefde houdt omvangen’ (Psalm 73: 9, berijmd). In dat vertrouwen leefde zij en zo heeft zij het leven kunnen loslaten. In de dankdienst voor haar leven, op  1 april, werd dit psalmvers dan ook gelezen en gezongen (een opname vanuit de Dominicanenkerk in Zwolle), en ook andere muziek weerklonk, zoals het Ave Verum Corpus van Mozart. En ook het Slotkoor van de Matthëuspassion van Bach, Wir setzen uns mit Tränen nieder. Wonderlijk mooi, dat Johanna, uitgerekend in deze Stille Week, werd uitgedragen terwijl deze muziek klonk, want zij hield enorm veel van deze Passiemuziek en had er ook een enorme kennis over. Uit de bijdragen van familieleden sprak veel warmte en liefde voor Johanna; zij zal erg worden gemist.
Het vertrouwen waarin Johanna heeft geleefd, haar geloof, haar hoop, haar liefde, trekt met de familie mee, verder op hun levenspad. Zo zal de herinnering aan Johanna hen tot zegen zijn.
Het steentje voor Johanna legt gewicht in de schaal in de Nieuwe Kerk.
Maria Opgelder