In memoriam

In memoriam Anet Anderson- Heijder
 
Op vrijdagmiddag 6 mei is Anet Anderson – Heijder onverwacht overleden. Zij werd geboren op 23 juli 1945, in Indonesië. Ze trouwde met John Anderson in 1966. Vol overgave was zij moeder voor haar zoon Rob.Anderson
In Nederland is zij haar werkzame leven lang actief geweest in het onderwijs. Ook kerkelijk was zij actief. In de Johanneskerk was men altijd blij met het eten wat zij maakte voor de feestelijke gelegenheden van de kerk. De heerlijke loempiaatjes worden nu nog herinnerd.
Annette werd ziek in de afgelopen jaren, haar man John zorgde trouw voor haar. Ze kon vanwege haar gezondheid niet meer naar de kerk, maar ze wist zich altijd deel van God wereldwijde gezin. Zij stond gelovig in het leven en haar man John had haar graag nog langer om zich heen gehad. Maar er komt een tijd in ieder mensenleven dat we geroepen worden. Zo keek Anet er tegenaan. God roept ons ultiem allemaal om eens thuis te komen.
Ze ging heen, in vertrouwen op het hemelse Vaderhuis. Er is in een kleine kring van familie afscheid van haar genomen op 13 mei.
Ds. Sifra Baayen

In memoriam Mien van Dijk

Op vrijdagmiddag 10 juni is Mien van Dijk overleden. Zij is 88 jaar geworden. Zij groeide op in de Bollenstreek waar haar ouders een bloemenkas hadden. Zij trouwde jong  en verhuisde naar Rijswijk, waar zij ook een nieuw kerkelijk thuis vond. Zij woonde in de Meidoornstraat met haar man en vijf kinderen. mienNaast alle werkzaamheden in het gezin vond zij ook tijd voor bezoekwerk vanuit de kerk. Zij bezocht nieuw ingekomen leden en zorgde ervoor dat zij een beetje thuis raakten in de gemeente. Ook was zij actief in het Zustercomite, waarmee zij ouderen bezocht. Zij heeft ook een periode gezorgd voor haar man, die 21 jaar geleden overleed. Zij genoot tot op hoge leeftijd van het leven, de kinderen en kleinkinderen en de bloemen in haar tuin. Ze had veel zorg voor haar tuin, en ze heeft er zelfs prijzen mee gewonnen.
Zij is na een kort ziekbed overleden, in haar vertrouwde huis aan de Meidoornstraat, met het bed bijna op dezelfde plaats als waar het bed van haar man stond. Op donderdagmiddag 16 juni is de dankdienst voor het leven gehouden in de Oude Kerk. Deze dienst is voorbereid door ds. Sifra Baayen en de kinderen van Mien. Toen de predikant corona bleek te hebben heeft Nettie Verduijn de zorg voor de dienst op zich genomen, waarvoor veel lof.
In de dienst stond het leven van Mien en haar verwachting van de hemel centraal. Haar verzoek voor ze overleed was of de dankbaarheid voor het leven centraal mocht staan. Ze had het zo goed gehad. Zo werd psalm 100 gelezen, een danklied, waarin een groep pelgrims met zang en blijdschap onderweg ging naar het huis van God.  Met veel zang werd haar leven herinnerd, in lijn met haar liefde voor zingen. Ze werd na de dienst begraven op begraafplaats Oud-Rijswijk.
Ds. Sifra Baayen