Strijpavonden

In de wijk De Strijp wordt regelmatig een ontmoetingsavond georganiseerd. Bedoeld voor kerkleden in de wijk, maar ook anderen zijn van harte welkom. De onderwerpen die we bespreken zijn heel divers. De ene keer kan het over gedichten gaan. De andere keer over een Bijbeltekst. Steeds zoeken we hoe we in deze tijd, waarin geloof en kerk verre van vanzelfsprekend zijn, inspiratie kunnen vinden. Het onderlinge contact is daarbij heel belangrijk.

strijp

Meer informatie zal in het kerkblad te vinden zijn. Inlichtingen bij: Cora van den Berge, telefoon: 070-44 902 269.