Nieuwsbrief 58 d.d. 29 september

AAN: de gemeenteleden van de Protestantse Gemeente Rijswijk
Deze nieuwsbrief is vooral een aanvulling op de column ‘Vanuit de Kerkenraad’ in het nieuwe Kerkblad van eind september. Sinds zaterdag 25 september is de anderhalve meter samenleving ten einde gekomen, een nieuw gevoel van vrijheid heeft zich in heel Nederland gemanifesteerd. Oké, nog niet alles is mogelijk, maar wel veel meer dan een maand geleden! Maar hoe gaan wij hier als Protestantse Gemeente Rijswijk mee om?

Op maandag 20 september is hier in de vergadering van de kerkenraad over gesproken. We hebben gelet op de adviezen van de PKN, die op de landelijke website zijn gepubliceerd. Ook in de kerken is de verplichting van ‘anderhalve meter afstand houden’ formeel vervallen. Tegelijkertijd stelt de PKN in navolging van de overheid dat ‘afstand houden’ van belang blijft. De meningen daarover blijven nog verdeeld, waarbij de kerkenraad van mening is dat iedereen zich veilig en gerespecteerd moet kunnen voelen. Gepast afstand houden, blijft nog het advies. Houd bovendien rekening met mensen in de kerk met een kwetsbare gezondheid of mensen die zich niet veilig voelen bij de versoepelingen.

Daarom heeft de Kerkenraad besloten dat m.i.v. zondag 3 oktober de volgende verlichtingen op de coronabeperkingen gelden.
a. De regel van ‘anderhalve meter afstand houden’ vervalt, waarbij de kerkgangers dringend wordt geadviseerd om zelf onderling voor een veilige afstand zorg te dragen en waarbij geldt dat er ten minste één kerkstoel vrij dient te blijven tussen kerkgangers die niet tot één huishouden behoren.
b. Samenzang bij alle liederen in de eredienst wordt weer toegestaan, inclusief alle responsies.
c. Het registreren van de namen van de kerkgangers bij binnenkomst is niet meer nodig.
d. Overigens houden we voorlopig nog wel vast aan maximaal 70 kerkgangers op de zondagmorgen, hierover volgt later dit najaar opnieuw overleg.
e. Voor de Oude Kerk geldt verder dat de preekstoel weer gebruikt gaat worden, dat er gelezen wordt uit de Kanselbijbel en dat het voortdurend schoonmaken van de microfoons mag stoppen.

Daarnaast wordt het koffiedrinken in de kerk voortgezet, waarbij wel geldt dat men zo veel mogelijk zittend aan een tafel (‘geplaceerd’) met elkaar de koffie drinkt. Let op de onderlinge afstand bij de gesprekken! En reinig de handen bij binnenkomst in de kerk en vermijd het geven van handen, uit hygiënische overweging. Hiermee vervallen de meeste regels uit de verplichte gebruiksplannen van de beide kerken. We hopen van harte dat nieuwe coronabeperkingen niet meer nodig zullen zijn!

Voor het bijwonen van de kerkdiensten is een coronatoegangsbewijs niet noodzakelijk. Voor de Kerkenraad is het duidelijk dat toegangscontrole aan de hand van een coronatoegangsbewijs niet past bij kerkelijke bijeenkomsten. Wel blijft gelden dat u wordt gevraagd thuis te blijven indien u symptomen vertoont die kunnen duiden op een besmetting. Neem dan geen risico!
Maar als er een activiteit in de kerk wordt georganiseerd met het karakter van een evenement, of wanneer de kerk aan derden wordt verhuurd, dan zijn alsnog de algemeen geldende coronaregels van kracht en is een coronatoegangsbewijs wél verplicht.

Gezamenlijke diaconale kerkdienst op zondag 3 oktober
In het nieuwe Kerkblad kunt u lezen over de gezamenlijke diaconale kerkdienst in de Oude Kerk op zondag 3 oktober, waarbij de Nieuwe Kerk gesloten zal zijn. Voorganger is ds. Trees van Montfoort, mede bekend vanwege haar bekroonde boek ‘Groene Theologie’. Zij neemt ons mee in een nieuwe theologische kijk op Gods schepping, en de rol van de mens en alle andere levende wezens daarin. Zij heeft in de liturgie ook prachtige liederen daarbij gekozen. Na de dienst ontmoeten we haar en is er ruimte voor onderling gesprek, en rond 12.30 uur zullen we met elkaar lunchen. Hoe meer zielen hoe meer vreugde en daarom bent u van harte welkom, na opgave (als u dat afgelopen zondag in de kerk nog niet hebt gedaan) bij diaconaal werker Therese van Kampen via tvankampen66@gmail.com