Rondgang liedboek

Inmiddels is het ‘nieuwe’ liedboek niet zo heel nieuw meer. Al acht jaar zingen wij iedere zondag uit de bundel. Veel nieuwe liederen zijn inmiddels bekend en geliefd geworden, maar nog veel meer liederen zijn tot nog toe onaangeroerd gebleven. Tijd om de stand van zaken op te maken.

Zehajgliedboekroodliedboekveelkleur

Tijdens deze middag gaan we vooral veel zingen. Bekende en onbekende liederen zullen we uitvoeren, samen met de Cantorij van de Oude Kerk en enkele instrumentalisten.

Ds. Sifra Baayen zal ingaan op o.a. de opzet van het liedboek en Henny Heikens zal ons meenemen op vogelvlucht door het bonte repertoire van het liedboek: liederen uit een ver verleden van oude reformatorische liederen tot de nieuwste composities uit de bundel zoals het opwekkingslied. Dit zal plaatsvinden op zondagmiddag 31 oktober 2021 van 14:30 tot 16:30 uur.

Opgave vooraf is niet nodig.