Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven. De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending. De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk
IBAN: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

_____ ***** _____

De avondmaalscollecte is bestemd voor de Voedselbank

De zendingscollecte is bestemd  voor het project Because we Carry. Vrijwilligers van deze organisatie  proberen het leven in de vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden een beetje draaglijker te maken.

 

De wekelijks collecten:

Op 20 november is de collecte bestemd voor de Groene Kerk

Duurzaamheid, behoud van een goed klimaat, het is regelmatig aan  de orde. Extinction Rebellion houdt  ons wel bij de les. Het gaat ook zeker niet vanzelf, en we willen nare dingen soms liever vergeten. De  onzekerheid over onze toekomst heeft ook gevolgen voor jongeren. Het is zwaar voor sommigen dat er zoveel negatieve verwachtingen zijn. Ouderen kennen nog de positieve verwachting uit hun jeugd  van na de oorlog, dat  hun toekomst vooral beloftevol was. Daarom is het belangrijk aandacht te hebben voor wat wél kan in onze dagen. We moeten de  mooie kanten van de voortgang van het omschakelen naar een betere, een houdbare  economie  leren waarderen. Daar willen we een steentje aan bijdragen de komende tijd. In het nieuwe jaar willen we een werkgroep starten die op zoek gaat naar wat ons blij maakt als het over de toekomst gaat van onze aarde. Ondertussen worden in de gebouwen de stappen gezet  die we kunnen en moeten zetten, zoals een beter afvalscheidingssysteem en zuiniger verwarmen. Het geld dat daarvoor al nodig is willen we onder meer via deze collecte inzamelen.

boom (vergroot)geloof

Op 27 november is de collecte bestemd voor het project van Kerk in Actie: Onderwijs voor werkende kinderen in Colombia. In een buurt met veel werkloosheid, criminaliteit en drugsgebruik is er een project gestart  speciaal gericht op kinderen, waar Kerk in Actie van harte aan meewerkt. Om kinderen te helpen die vaak al op jonge leeftijd moeten meehelpen voor  het gezinsinkomen of om op de andere kinderen te passen als de ouders moeten werken. Zij organiseren opleidingen en projecten waar ze een vak leren .

Een steun in de rug en niet langer alleen
“Hier in de stad voel ik me alleen. Ik heb hier niemand om mee te spelen, alleen mijn broer en zus.” Andrés houdt van knutselen: “Ik heb vandaag twee wagentjes gemaakt met een motortje erin.” Maar sinds maart 2022 doet Andrés mee aan het moestuinproject ‘Tuin van Eden’ van een stichting in Bogotá. Hij leerde deze organisatie kennen toen de medewerkers activiteiten organiseerden in een park dichtbij zijn huis. Hij hoorde over een plek waar je jezelf kunt zijn, meer zelfrespect kunt krijgen en waar je jezelf leert presenteren. Hij vroeg zijn moeder of hij er een keer heen mocht: “Ik voelde me daar welkom en leerde Sandra kennen.” Sindsdien verbouwt hij daar groenten en leert hij van alles over planten. Maar hij krijgt er ook advies en leert over politiek. “De mensen daar zijn geweldig. Mijn moeder zegt dat ik geen slechte dingen moet doen, dat ik goede dingen moet leren en vooral goede vrienden moet maken. Het is de beste school ter wereld. Ik vind het leuk om hier te zijn. Ik voel me niet langer dom en ik kan hier mezelf zijn.” Andrés vertelt dat hij dokter of politieman wil worden en voegt er emotioneel aan toe: “Ik zie in mijn buurt zo vaak moorden en overvallen. Ik hoop dat ik veilig en gezond kan blijven en dat mijn moeder niet zal overlijden, want dat zou ik niet kunnen verdragen.”
tuintje (vergroot)

Op 4,11en18 december,thumbnail_leger des heils
Het Leger des Heils, eenzaamheid.

U heeft het al gemerkt, de dagen worden korter, het is weer vroeg donker. En dan is het straks ook ineens weer december.
De een zegt “O  heerlijk , gezellig, feestmaand, familie zien!”
En er zijn (heel veel ) mensen die denken “Kon ik die maand maar overslaan”. Zij vinden het, alleen, helemaal niet zo gezellig, feestelijk en ze hebben geen familie.
Daarom in deze decembermaand juist de aandacht voor eenzaamheid.

Het Leger des Heils is er voor eenzamen over de hele wereld.
Maar ook voor thuis- en daklozen, gezinnen met uiteenlopende problemen, jeugd- en jongerenzorg, te veel om hier allemaal op te noemen. Kijkt u maar eens op de website van het Leger des Heils.

Maar het Leger des Heils is ook dicht bij huis, zelfs in Rijswijk, namelijk aan het Pieter Postmapad 4.

De Smeltkroes is een ontmoetingsplek aan de rand van de muziekbuurt in Rijswijk. Samen met Fonteynenburg organiseert het Leger des Heils op deze plek een laagdrempelige inloop met verschillende activiteiten. Iedereen (wijkbewoners en andere inwoners van Rijswijk) kan binnenlopen voor ontmoeting: een kopje koffie en een praatje, een spelletje spelen of andere leuke activiteiten. Verder zijn er mogelijkheden voor educatie en sociale en praktische hulp, zoals training en coaching. Dit wordt gefaciliteerd door begeleiders van Fonteynenburg en het Leger des Heils. Begeleiders gaan samen met bezoekers op zoek naar hun wensen, mogelijkheden en talenten, en ondersteunen waar nodig om dit in praktijk te brengen.

Deelnemers geven elkaar de ruimte om talenten te ontwikkelen en te benutten binnen de Smeltkroes, bijvoorbeeld door workshops of activiteiten te organiseren, gastheer/-vrouw te zijn en meer. Ook mensen die ondersteuning nodig hebben en niet zo makkelijk de weg naar professionele hulp weten te vinden, kunnen geholpen worden. Door ontmoeting met andere mensen ontstaat er vriendschap, rust en perspectief.