Collecte / Gaven

In deze coronatijd zijn we voor uw donaties voor de collectedoelen die in de viering worden aangekondigd geheel aangewezen op uw bereidheid deze over te maken op de bankrekening van de Kerk. We vragen u dan ook aan deze collecten goede aandacht te geven.
De diaconale  collecten worden aangekondigd in de dienst en in het kerkblad. Daarnaast wordt tijdens de vieringen gecollecteerd voor de Kerk en voor de Zending.
De opbrengsten van de collecte  voor de Kerk hebben we hard nodig voor alle lopende kosten van de Kerk.

Tenslotte wordt tijdens  de viering van het Heilig Avondmaal gecollecteerd voor de Voedselbank.

U kunt uw bijdrage aan de collecten overmaken aan:

Protestantse Gemeente te Rijswijk

Banknummer: NL90 INGB 0669 4102 41

Bij het kopje  “mededelingen”  vult u dan in welk bedrag u aan de verschillende doelen toe wilt delen. U kunt natuurlijk ook voor elk doel dat u wilt steunen een aparte overschrijving versturen.

Het kerkelijk bureau zal vervolgens de binnenkomende stortingen toedelen aan de doelen die zijn opgegeven.

 

Op 25 april collecteren we voor Stichting de Vrolijkheid, die licht brengt in het leven van kinderen in asielzoekerscentra in Nederland.

In de maand mei collecteren we  op 2, 9 en 16 mei voor SKIN , Samen Kerk In Nederland.
Ook de diaconale viering zal in dat teken staan.
In de toelichting op de diaconale viering van 2 mei kunt u meer lezen over  deze organisatie.

zanggroep
Viering van het 15 jarig bestaan van SKIN in 2012

Op 23 mei is de collecte  bestemd voor het werk van de  Kerk in Egypte. Met name voor de bijbelcompetitie die het Egyptisch Bijbelgenootschap in dat land organiseert.
De bijbelcompetitie in Egypte stimuleert Bijbellezen. In Egypte hebben veel christelijke gezinnen geen geld voor een eigen Bijbel. Het Egyptisch Bijbelgenootschap deelt daarom losse Bijbelboeken uit in het kader van de jaarlijkse bijbelcompetitie voor kinderen. Samen met hun ouders lezen de kinderen een Bijbelboek, beantwoorden vragen en maken een opdracht. Tijdens een groot festival op verschillende plekken in Egypte wordt de competitie afgesloten met een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd. De winnaars krijgen een prijs, bv. een geïllustreerde bijbel. Met uw bijdrage steunt u het zendingswerk van Kerk in Actie in Egypte en wereldwijd. Geef aan de collecte.
bijbellezenKijk voor meer informatie op www.kerkinactie.nl/bijbelcompetitie.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank.

U kunt ook rechtstreeks aan Kerk in Actie doneren: maak een bijdrage over op NL89 ABNA 0457 457 457 t.n.v. Kerk in Actie o.v.v. collecte Pinksterzending.