Overzicht Oude Kerk

Zondag 9 januari
tweede zondag van Epifanie
Voorganger: Ds. R. van Essen, Delft

Zondag 16 januari
derde zondag van Epifanie
Kindernevendienst: Maartje Groot
Voorganger: Ds. M.E. den Dulk,  Den Haag

Zondag 23 januari
vierde zondag van Epifanie
Bonifatiuskerk komt te vervallen 

naar de Oude Kerk
Oecumenische dienst “Licht in het duister”
Zondag 23 januari is het slot van de Week van gebed. In deze week wordt er in alle kerken gebeden om eenheid tussen christenen wereldwijd. Normaal gesproken zullen we een brede viering doen met alle gelovigen van Rijswijk samen, maar mogelijk laten de omstandigheden dat niet toe. De details volgen in het nieuwsbericht.

De Week van gebed is dit jaar voorbereid door christenen in het Midden-Oosten. Zij wijzen ons op de ster aan de hemel, Licht in ons duister. De christenen in het Midden-Oosten weten wat duister is, met de moeilijke politieke situaties waarin zij terecht zijn gekomen. Laten we dus deze zondag luisteren naar de wijze stem die uit het oosten komt.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 30 januari
vijfde zondag van Epifanie
Kindernevendienst: Andrea de Roo-Talsma
Jeugddienst ‘Je mag er zijn’
Verschillen kunnen ons als mensen verdelen, dat maken we allemaal wel eens mee. Tieners nemen tegenstellingen ook waar op school en in het dagelijks leven. Maar verschillen bepalen niet wie je bent: Je mag er zijn in de ogen van God. Zij laten een bijzondere figuur uit de bijbel over dit thema aan het woord. De tieners van de kerk hebben deze dienst zelf samengesteld en nodigen jullie van harte uit om te komen luisteren. Komen jullie ook om dit bemoedigend woord uit hun mond te horen?
Ds. Sifra Baayen