Overzicht Oude Kerk

Zondag 3 oktober
derde zondag van de herfst
achttiende na Trinitatis  
Crèche: Thea van Unen
Deze diaconale viering staat in het teken van duurzaamheid.
De klimaatverandering wordt steeds merkbaarder, dieren en planten sterven uit. We leven op te grote voet voor de draagkracht van de aarde. Dat kan anders. In mijn boek Groene theologie (theologisch boek van het jaar 2019) laat ik zien dat anders handelen samen moet gaan met anders denken en anders geloven. We vergeten te vaak dat het God om de hele schepping gaat, niet alleen om mensen: ‘God keek naar alles wat hij gemaakt had en zag dat het zeer goed was.’ Wat betekent dat voor ons?
Na de viering is er koffie en de gelegenheid om in groepjes met elkaar in gesprek te gaan aan de hand van vragen.
Ds. Trees van Montfoort (www.VanMontfoortCommunicatie.nl)

Zondag 10 oktober
vierde zondag van de herfst  
negentiende na Trinitatis  
Crèche: Mandy Swagerman
Als voorproefje alvast een gedicht van Geert Boogaard

Volgeling

Wanneer ben je
een volgeling
van Jezus, vroeg
het meisje van
dertien.

Als je niet meer
wilt bezitten dan
nodig is en wat
je meer hebt, weg-
schenkt aan de armen,
was mijn antwoord.

Dan bent u het niet,
zei ze prompt.

We kijken deze zondag in de spiegel die dit verhaal biedt.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 17 oktober
vijfde zondag van de herfst
twintigste na Trinitatis  
Exodus 6:2-8; Johannes 8: 21-36
Zo helder als de tekst uit Exodus klinkt, zo ondoorzichtig is Johannes. In Exodus stelt God zich voor als degene die de pijn hoort van de gevangen mensen en die een eind zal maken aan die gevangenschap. Hoe je de tekst verder ook verstaat of uitlegt, God spreekt zich tamelijk duidelijk uit, op het massieve af.
Bij Johannes vraag ik me soms af wat ik er zelf van begrepen zou hebben, als ik tussen de aanwezigen had gestaan. Niet heel veel, vermoedelijk. Het lijkt opnieuw een gesprek tussen doven. Wat Jezus zegt, is nogal raadselachtig. Merkt hij hoe weinig zijn gehoor van hem begrijpt?
Helemaal verrassend is dat er onder de aanwezigen toch velen tot geloof komen. Daarvoor heb je kennelijk geen helder betoog nodig. Misschien is er eerder sprake van een zich toevertrouwen aan de toon van wat Jezus zegt, dan van een rationeel, bewijsbaar betoog. ‘Wanneer de Zoon u vrij zal maken, zult u werkelijk vrij zijn’. Het is genoeg om de oren in elk geval te spitsen en de ziel te openen.
Anne Marijke Spijkerboer, Amsterdam

Zondag 24 oktober
zesde zondag van de herfst
eenentwintigste na Trinitatis  
Voorganger: Dr. P. Lugtigheid,  Delft

Zondag 31 oktober
zevende zondag van de herfst
tweeëntwintigste na Trinitatis  
Crèche: Judith Ceton
Deze zondag wordt de reformatie herdacht en wordt dan ook wel hervormingsdag genoemd. Hoe zat dat ook alweer lang, lang geleden met Luther, Calvijn, Zwingli… Hopelijk ervaren we deze zondag dat hervorming niet enkel iets is van lang geleden, ooit, een interessant geschiedenislesje. Een collega van mij hoorde ik zeggen: de kerk hervormt zich altijd. Een wijze opmerking. En niet alleen de kerk hervormt, verandert zich steeds, ook wij zelf hervormen ons en veranderen.
In de Bijbelteksten van deze zondag gaat het ook om hervorming: bij Johannes 2: 13-22 horen we over hervorming als noodzaak en goddelijke opdracht wanneer Jezus de kooplui in de tempel met harde woorden weg jaagt. In Genesis 15: 1-6 horen we hoe God aan Abraham nakomelingen zoveel als de sterren belooft. Voor Abraham betekent dat dat zijn hele toekomstbeeld verandert. Hervorming is noodzaak en opdracht maar ook een oneindige belofte aan ons allen.
Verder zullen we deze zondag bidden voor de mensen in verpleeg- en verzorgingshuis Onderwatershof waar ik werk als geestelijk verzorger. In de middag wordt de kerkdienst meegevierd en bekeken op een groot scherm door een groepje bewoners in Onderwatershof.
Ds. Mirjam Röhling