Overzicht Oude Kerk

Zondag 20 november
tiende zondag van de herfst
Crèche: Judith Ceton
Kindernevendienst: Joanneke Kersjes
Dat kleine kaarsje
Op deze zondag staan we stil bij wie in het afgelopen jaar in onze gemeente en andere levenskringen zijn overleden. Een gedenkwaardige zondag, waarvan de liturgische kleur die van de Opstanding/Pasen is: wit. En dat is niet voor niets: we gedenken onze geliefden en bekenden in de kerk vanuit het licht van Pasen. Dat eeuwige Paaslicht brandt iedere zondagse viering, en aan dat licht ontsteken we bij iedere naam een klein kaarsje: iets van het opstandingsgeloof plaatsen we zo bij degenen die ons zijn ontvallen. Zo ondersteunt dat kaarsje onze gedachtenis. Het is een wonder allemaal…

Goede moed
Deze zondag lezen we een dapper stukje
Paulus: 2 en Korintiërs 4:16-5,10. Paulus schrijft over het houden van goede moed, en hij gebruikt het beeld van de tent voor ons leven: tijdelijk, verplaatsbaar. Zinvolle, moedgevende opmerkingen maakt hij. We hebben het er nog over!
Ds. Kees G. Zwart, Zaandam

Zondag 27 november
eerste zondag van advent
Crèche: Dick van Dam
Kindernevendienst: Ira Spanneburg
Voorganger: Dr. P. Lugtigheid, Delft

Zondag 4 december
tweede zondag van advent
Crèche: Ariënne Mak
Kindernevendienst: Gerdien Nijhof
Voorganger: Dhr. J.J. de Haan, Delft

Zondag 11 december
derde zondag van advent
Crèche: Patricia / Rob Kerkdijk
Kindernevendienst: Andrea de Roo-Talsma
adventkaarsen 3xOp deze zondag vieren we dat het Licht steeds dichterbij komt ondanks het gevaar dat onze wereld bedreigt. Reikhalzend zien we uit naar de vrede, maar de vrede lijkt verder weg dan ooit. Hoe kan het verhaal van het onaanzienlijke kind in de stal in vredesnaam nog overeind blijven?
De lezingen, uit Jesaja 35 (verzen 1 t/m 10) en Jakobus 5 (verzen 7 t/m 10) kunnen ons wellicht helpen bij deze vraag. Jesaja en Jakobus hebben erover nagedacht en wij proberen in deze dienst met hen mee te denken.
Deze zondag wordt ook wel Zondag Gaudete genoemd, de zondag van het verheugen. Hoe zit dat in deze tijd van oorlog?
Maria Opgelder