Overzicht Oude Kerk

Zondag 10 juli
Vierde zondag van de zomer
Crèche: Ariënne Mak
Kindernevendienst: Andrea de Roo
Doopdienst
In de dienst van zondag 10 juli zullen we twee dopelingen hebben:
-De op 12 april geboren Otis Willem Hendrik Kerkdijk, zoon van Patricia en Rob Kerkdijk.
-De volwassen dopeling Sareh Lashkarizadeh Choupani
Op 10 juli zullen zij opgenomen worden in de kerk van Christus door middel van de doop. De cantorij zet met haar zang de dienst luister bij.
Ds. Sifra Baayen

Zondag 17 juli
Vijfde zondag van de zomer  
Bij vertroosten/troosten/troost
In Psalm 56: 9 lees je:
Mijn omzwerving hebt Gij te boek gesteld,
doe mijn tranen in uw kruik;
zijn zij niet in uw boek?
Als dat het antwoord mag zijn op woorden die uit de diepten zijn opgestegen, lees Psalm 130, dan kun je daarin vertroosting ervaren, nabijheid voelen.
Dat kan. Maar soms vallen mooie woorden stuk op de harde bittere grond van niet-wijkende zorg en verdriet om geliefden, op dagelijks gemis.
Vroeger kon je nog wel eens spottend horen zeggen: “Ach, dat geloof, een doekje voor het aardse bloeden.” Maar zo is ’t niet, dat weten we uit ervaring.
Je wordt niet gespaard voor verdriet en pijn, zorg en moeite. De ander, goede buren, familie, vrienden, ze kunnen je vangnet worden. En de Ander met een hoofdletter?
Ds. Piet van Reenen.

Zondag 24 juli
Zesde zondag van de zomer
Afbeelding bij het stukje over de kerkdienst op 24 juli in de Oude KerkOp het moment dat ik dit stukje schrijf is het 20 juni, en vanwege mijn vakantie geef ik voor plaatsing in het kerkblad alleen de teksten aan waarbij we op deze zondagmorgen zullen stilstaan. We zullen lezen uit het Eerste Testament Genesis 18 de verzen 22 t/m 33, en uit het Tweede Testament Lucas 11: 1 t/m 13. Wie deze beide Schriftgedeelten leest, komt vast en zeker op de vraag of je nou wél of niét tot het uiterste mag gaan in wat je vraagt aan de Eeuwige. Dan is er toch een típje van de sluier opgelicht, en in de dienst bent u zéér welkom om de rest te komen beluisteren en mee-overdenken.
Maria Opgelder

Zondag 31 juli
Zevende zondag van de zomer
Lezingen:
Job 38, 3-17; 40, 3-5
Filippenzen 1, 27- 2,7
thema: GOD IS OVERAL

God ia overal (vergroot)“Opa, God is dood hoor!” “Hoe weet je dat?” vraag ik.
“Nou, God is toch in de hemel? Wie in de hemel is is dood!”
weet onze kleindochter van zeven.
Er is te veel dood op de wereld….
En te weinig Godsbesef.
Dat hebben we aan onszelf te danken.
Aan de plek die we God hebben toegedacht.
Hij in de hemel en wij hier op aarde, aardig verdeeld.
Nee dus!
Want de aarde is in ademnood
en bij ons niet altijd in goede handen.
En dat heeft regelrecht met ons denken over God te maken.
We denken te beperkt over God.
We hebben Hem opgeborgen ergens veilig achter de wolken.
Misschien kan het gesprek tussen God en Job ons verder helpen, vanmorgen.
En natuurlijk de wijze woorden van Paulus.
Eens zien hoe ver we komen…..
Wij zien elkaar in ieder geval en samen komen we zeker verder.
Daar ga ik tenminste maar vanuit!
Weet u/je welkom!
Ds. Harm Jan Meijer, Roden

Zondag 7 augustus
Achtste zondag van de zomer  
Voorganger: Mw. Ds. H. van Dam-Pieters, Utrecht

Zondag 14 augustus
Negende zondag van de zomer
Kerkteam Oude Kerk

Zondag 21 augustus
Tiende zondag van de zomer
Voorganger: Ds. E.J.A. van der Kaaij,  Nijkerk