Pastor

De Kracht van de Kerk

Na twee weken vakantie, ben ik alweer twee weken volop bezig in de kerk. Het lijkt wel drukker dan ooit. Maar het gekke is: ik voel me eigenlijk beter dan ooit. Vreemd, hoe kan dat?
Het is altijd moeilijk je eigen psyche te doorgronden. Maar volgens mij zit het in de volgende hoek. En die hoek is die drukke kerk.

Al die mensen die ik in onze kerk mag ontmoeten.
Al die prachtige en ontroerende verhalen die ik mag ontvangen.
Al dat harde werken van mensen, die zich, soms dag en nacht, inspannen voor de kerk.
Al die prachtige muziek die in onze kerk wordt gemaakt.
Al die hoop die overal voelbaar is, vaak tegen de verdrukking in.
Al die troost in immens moeilijke omstandigheden.

Lieve God, zou het dan toch waar zijn?
Dat u er bent?
Dat we er echt niet alleen voor staan?

Maria Opgelder

Giften
Van gemeentelid H.S.D. ontving ik een gift van twintig euro, bestemd voor de nieuwe kanselbijbel, en een gift van dertig euro, bestemd voor de kerk. Verder is er tijdens de Kaarsjesmiddag op 29 oktober jl. door diverse, ook onbekende mensen die de middag bezochten, een totaalbedrag gedoneerd van € 24,20. Dit bedrag is eveneens bestemd voor de kerk. Hartelijk dank aan alle gevers!
Maria Opgelder