Bijeenkomsten zorgcentrum Steenvoorde

Vanuit onze kerk worden regelmatig bijeenkomsten in zorgcentrum Steenvoorde georganiseerd. De inhoud daarvan is zeer divers. Soms staat een Bijbeltekst centraal. Een andere keer gaat het over een inspirerende figuur.

steenvoordeHelaas is het door de corona-situatie al langere tijd niet mogelijk geweest om bij elkaar te komen. Hopelijk zal dit in het voorjaar veranderen. Onze kerkleden ontvangen dan een persoonlijke uitnodiging. U kunt altijd om meer informatie vragen bij de ouderling voor Steenvoorde: Florence Kuipers of telefoon: 070-215 93 49.