Bijeenkomsten zorgcentrum Steenvoorde

In het najaar van het nieuwe seizoen zal er een ontmoetings-middag plaatsvinden in Steenvoorde. Waarschijnlijk zal dat zijn in oktober of november. Er komen interessante onderwerpen aan de orde, onderwerpen die we allemaal tegenkomen in ons leven, en we gaan met elkaar praten over hoe we zulke thema’s uit het dagelijkse leven kunnen koppelen aan ons geloof. Misschien kunnen ook bepaalde Bijbelverhalen ons hierbij behulpzaam zijn.

zorgcentrum

Pastor Maria Opgelder en onze ouderling in Steenvoorde, Florence Kuipers zijn bij deze bijeenkomst betrokken.

Het kunnen fijne gesprekken worden, met een goed kopje koffie of thee erbij, en natuurlijk iets lekkers. We zien uit naar de ontmoeting. Kerkleden in zorgcentrum Steenvoorde krijgen persoonlijk een uitnodiging en ook in het Kerkblad wordt de middag aangekondigd.