Kindercatechese

Nieuwe Kerk

In het voorjaar, ergens in maart, zal de kindercatechese weer gaan starten. We gaan verder met ‘De bijzondere betekenis van getallen in de Bijbel’. Met name het getal veertig zal in deze tijd voor Pasen aan de orde komen.

Veertigdagen
Waarschijnlijk zal de catechese weer op de dinsdagmiddag of donderdagmiddag zijn. We stemmen af met de ouders welke middag voor de meeste kinderen het beste uitkomt.

De inloop is vanaf 15:30 uur. Van 16:00 tot 17:00 uur gaan we met de kinderen aan de slag.

Kinderen vanaf vier jaar en ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. We hebben in de afgelopen jaren ervaren dat een groepje kinderen van verschillende leeftijden heel goed werkt en erg gezellig is. Wel graag opgave vooraf i.v.m. het aan te schaffen materiaal.

Inlichtingen en opgave bij Florence Kuipers: ffkuipers@ziggo.nl of telefoon: 0620-970 868.