Kindercatechese

Bij de kindercatechese proberen we op een speelse manier de kinderen vertrouwd te maken met de wereld van geloven. Bijbelverhalen spelen hierbij altijd een rol en er is een leuke creatieve verwerking. De catechese zal in november gegeven worden in de Nieuwe Kerk, de dag wordt in onderling overleg vastgesteld. De inloop is vanaf 15:30 uur. Van 16:00 tot 17:00 uur gaan we met de kinderen aan de slag.

catechese

inderen vanaf vier jaar en ook vriendjes en vriendinnetjes zijn van harte welkom. We hebben in de afgelopen jaren ervaren dat een groepje kinderen van verschillende leeftijden heel goed werkt en erg gezellig is. Wel graag opgave vooraf i.v.m. het aan te schaffen materiaal.

Inlichtingen en opgave bij Florence Kuipers: ffkuipers@ziggo.nl of telefoon: 0620-970 868.