Filosofiegroep

In de afgelopen periode hebben we de vraag naar ‘zingeving’ bekeken. In het vervolg daarop gaan we in het nieuwe seizoen ons richten op de vraag hoe we onze (christelijk) waarden, nu ons de metafysische grondslag daarvan is komen te ontvallen (nihilisme), alsnog kunnen voorzien van een hecht fundament.

Daarvoor moeten we ons verdiepen in de verhouding tussen de moderne filosofie (nihilisme) en de huidige theologie.

We bekijken daarvoor de bijzondere opvatting van Gianni Vattimo, die op basis van een zwak denken een ethiek van caritas, van naastenliefde, bepleit.

vattimo

De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer.

De 8 bijeenkomsten vinden plaats op de eerste woensdag van de maand. Voor de komende periode is dat: 7 september, 5 oktober, 2 november en 7 december van 10:00 tot 11:30 uur in de Nieuwe Kerk. Nieuwe mensen zijn van harte welkom.

Inlichtingen en opgave bij: Anneke Kim of tel.: 070-394 18 32.