Filosofiegroep

In voorgaande periodes hebben we de vraag naar ‘zingeving’ bekeken. In het vervolg daarop zijn we ons gaan richten op de vraag hoe we onze (christelijk) waarden, nu ons de metafysische grondslag daarvan is komen te ontvallen (nihilisme), alsnog kunnen voorzien van een hecht fundament.

Daarvoor moeten we ons verdiepen in de verhouding tussen de moderne filosofie (nihilisme) en de huidige theologie.

We bekijken daarvoor de bijzondere opvatting van Gianni Vattimo, die op basis van een zwak denken een ethiek van caritas, van naastenliefde, bepleit.

De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer.

vattimo

De 4 bijeenkomsten vinden plaats op de eerste woensdag van de maand. We starten op 4 januari met een vervolg op 1 februari, 1 maart en 5 april van 10.00 tot 11.30 uur in de Nieuwe Kerk.

Nieuwe mensen zijn van harte welkom.

Inlichtingen en opgave bij: Anneke Kim of tel.: 070-394 18 32.