Filosofiegroep

In dit seizoen zal het gaan over filosofie en zingeving.

In de coronacrisis worden we op onszelf teruggeworpen. Wat ons in de regel bezig houdt en de regelmatige omgang met andere mensen vallen ineens weg. We worden niet afgeleid en zijn aangewezen op de eigen, meestal traditionele, zingeving.

In afwachting van de resultaten die de wetenschap ons in het vooruitzien heeft gesteld: terug naar het (nieuwe) normaal.

VfPBxI

Een tijd voor bezinning: wat zijn onze kaders, wat vinden we uiteindelijk het belangrijkste en hoe kijken we tegen de wereld aan? En wat kunnen we met filosofie in deze omstandigheden?

In onze bijeenkomsten bekijken we wat het moderne denken ons op dit gebied kan leren, waarbij tenminste twee ontwikkelingen een belangrijke rol spelen: de opkomst van de wetenschap en de menselijke eindigheid. De leiding is in handen van filosoof Bob Lanswyer. We komen vijf keer bij elkaar op de eerste woensdagochtend van de maand van 10:00 tot 11:30 uur in de Nieuwe Kerk. Nieuwe mensen van harte welkom! Inlichtingen en opgave bij: Anneke Kim, telefoon: 070-3941832.