Literatuurgroep

In deze groep lezen en bespreken we gezamenlijk een boek. We lezen boeken uit een leeskoffer van de bibliotheek, dus je hoeft de boeken niet zelf aan te schaffen. Hiervoor geef je als leeskring een lijst van boeken, die je graag met elkaar zou willen bespreken, aan de bibliotheek op. Deze lijst proberen we met inbreng van de leden samen te stellen.

Vaak wordt er gekozen voor boeken van Nederlandse schrijvers en schrijfsters, maar er staan ook boeken uit andere landen op. Boeken, die we graag met elkaar zouden willen lezen. Het leuke is dat je op die manier boeken leest, die je zelf niet direct uit de bibliotheek zou meenemen. Op dit moment is er plaats voor één nieuw lid. Dus als je belangstelling hebt, geef dat dat aan bij onderstaande coördinator.

We komen op woensdagavonden om de 5 weken, tussen september en begin juni bijeen, van 20.00 tot ongeveer 21.30 uur in de Nieuwe kerk.

We bespreken en voorbereiden de avond met elkaar. Elly Herbschleb-Voogt coördineert de avonden.

literatuur

De kosten bedragen maximaal EUR 2,50 per keer voor de leeskoffer (inclusief een koekje en koffie/thee).

Inlichtingen en opgave bij: Elly Herbschleb, telefoon: 070-394 04 59 of 0612-896 468.