Kring 3.0

De dertigers van de PGR komen samen in deze kring: Vaak zitten we in de drukte van het leven met carrière, relatie, eventuele kinderen, scholing en nascholing en nog veel meer. Intussen zijn er ook de zorgen rond klimaat, huis en wereld die op de achtergrond rommelen. Een druk bestaan dus, waar we af en toe van op adem moeten komen.

In de bijbel klinkt een roep om eenvoudig te leven, het goede leven.

Dit najaar beginnen we met een nieuw bijbelstudieboek: Eenvoudig leven, van Sam Janse. In elk hoofdstuk van dit boek wordt er een nieuwe Bijbeltekst uitgewerkt waarin het gaat over het leven in balans met aarde, dier en mens. Ter voorbereiding op elke avond lezen we zo’n hoofdstuk.

eenvoudig

Hoor je (ongeveer) bij de doelgroep en wil je je aansluiten? Van harte welkom bij de kring.

Stuur je naam en telefoonnummer aan ds. Sifra Baayen (telefoon: 0638-777 744), dan ontvang je de uitnodiging voor de kringavonden. De bijeenkomsten vinden maandelijks plaats op verschillende avonden door de week.