Gespreksgroep Lief & Leed

In deze groep van maximaal 10 deelnemers, geleid door Maria Opgelder, praten we met elkaar over wat ons in het leven bezig houdt aan zowel lief als leed. We proberen het één met het ander in verbinding te brengen. Want het is nooit of-of in het leven, maar altijd en-en. In tijden van leed kun je veel hebben aan ervaringen met de zonnige kanten van het leven. Mooie en goede ervaringen kunnen je versterken in tijden dat je te kampen hebt met verdriet, eenzaamheid of onzekerheid. Door deze dingen samen te delen, leren we van elkaar en met elkaar hoe we ons krachtig(er) en misschien ook wel evenwichtiger kunnen verhouden tot alles wat het leven met zich meebrengt. Hierin betrekken we ook ons geloof. We zullen kijken wat er in de bijbel te lezen is over het vieren en het dragen van onze levenservaringen.

WpPsIN

Het is de bedoeling dat dit een vaste gespreksgroep wordt. We zullen een heel seizoen met elkaar optrekken en daarna bekijken we of en hoe we verder gaan. We zullen eens per maand bijeenkomen. Samen spreken we een geschikt tijdstip af. Zowel leden van de Oude Kerk als de Nieuwe Kerk kunnen deelnemen aan deze gespreksgroep. De locatie is op dit moment nog niet bekend. U kunt zich aanmelden bij: Maria Opgelder of telefoon: 0654-911 606. Ook graag opnieuw aanmelden als u eerder al belangstelling toonde. Wanneer er een volle groep is aangemeld, neemt Maria contact met u op om de eerste bijeenkomst af te spreken. De groep die in september 2019 is begonnen, gaat ook weer door. Hiervoor is aanmelding niet meer mogelijk.