Vooraankondiging

Lezing God en de pandemie

Sommigen zien het coronavirus als een aankondiging van de eindtijd. Anderen zien het virus als een manier waarop God ons wakker schudt. Door de eeuwen heen hebben rampen en virus sen een eigen duiding gekregen in de theologie en in het geloof. Vertelt deze pandemie ons iets over God? Of vertelt het de kerk iets van wat zij kan doen of laten?

Je7IU9

Ds. Sifra Baayen neemt jullie mee in deze vragen. Verschillende hedendaagse denkers en theologen hebben nagedacht over precies deze vragen. De avond wordt afgesloten met een paar rake gedichten over de corona-tijd die wij doorleefd hebben. Dit vindt plaats op:

dinsdagavond 18 januari 2022

in de Nieuwe Kerk van 20:00 tot 21:30 uur. Opgave vooraf is niet nodig.