Jeugd en Jongeren

Jonge vogels
roepen iets
vragen veel
zoeken ruimte
willen vliegen.
Wie geeft hun wat ze nodig hebben?

WAT HET JJW DOET:
Tijdens de kerkdiensten op zondagmorgen in de Oude en de Nieuwe Kerk,
crèche voor de kleintjes van 0-4 jaar, nevendienst voor kinderen van 4-12 jaar.
We werken met een drie-jarige cyclus waarin 150 bijbelverhalen de revue passeren. Daaraan gekoppeld hebben we een selectie van kinderliederen die we gaandeweg met heel de gemeente aanleren. Voor de tieners van 12-16 jaar is er om de veertien dagen op zondag de Jeugdkerk (Nieuwe Kerk) of Jeugdkring (Oude Kerk)

Kindercatecheseprojecten: voor alle kinderen van basisschoolleeftijd. Korte series van bijvoorbeeld vijf bijeenkomsten na schooltijd. Hier worden kinderen wegwijs gemaakt in kerkelijke feesten en gebruiken, werken ze met een thema dat ontleend wordt aan bijbelverhalen, of horen ze over één van de mensen die in de bijbel een belangrijke rol spelen.

Kinderdagen: een jaarlijks weerkerend evenement voor,kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar van binnen en buiten Rijswijk, met iedere keer een ander thema. Spetterende evenementen, spanning en sensatie, en vooral heel veel gezelligheid en vriendschap.

Jeugdweekend: met tieners anderhalve dag en natuurlijk een nacht erop uit, ergens onderdak zijn, praten, wedstrijden doen, eten, drinken, chillen, kletsen en nog nadenken ook.

Kribbetocht: sinds enkele jaren lopen kort voor Kerst kinderen  en grote mensen in een lampionnenoptocht door Oud Rijswijk om tenslotte aan te komen bij de kerststal in de Oude Kerk.

Kindermusical: voorjaar 2010 werd door het JJW de kindermusical  ‘De toren van Babel’ gerealiseerd; een geweldig succes en vooral heel veel enthousiaste kinderen! Wie pakt de draad op voor de productie van een nieuwe kindermusical?

JIJ KUNT OOK IETS DOEN!
Om te beginnen: Je kinderen laten meedoen met de activiteiten.

En verder: inderdaad, we doen wel veel. maar dat is nog steeds minder dan we graag willen. We hebben wel de middelen maar niet de mensen.

Wil jij helpen bij bestaande of nieuwe activiteiten?  Je kunt kiezen uit doorlopende activiteiten, zoals de kindernevendienst, kortlopende, zoals de kinderkatechese, en eenmalige projecten die korte tijd om je inzet vragen.

Je kunt er veel plezier aan beleven.  Je kunt er zelf iets van leren. Je kunt er je eigen creativiteit in kwijt.

We beschikken voor ons werk over een prachtige locatie in Rijswijk:

Jeugdhonk en zalen in de Nieuwe Kerk, Steenvoordelaan 364.