Vis-a-Vis

Al sinds 2019 zijn wij bezig met een nieuwe musical. Na improvisaties op teksten rond het thema ‘kijken en zien’ is een mooi, leuk en soms zelfs hilarisch verhaal geschreven: de musical ‘Vis-á-Vis’. Een verhaal over mensen die tegenover elkaar komen te staan. Dat kan verlammend werken, zie je dan nog wel een uitweg…is er wel een oplossing? Komen nog meer mensen tegenover elkaar te staan, of komt de oplossing uit onverwachte hoek?

U kunt het allemaal gaan zien in onze musical ‘Vis-á-Vis’. Door Corona is de musical al vier keer uitgesteld! Sinds maart zijn de repetities weer in volle gang. De uitvoeringen zijn: 7, 8 en 9 oktober 2022 in de Nieuwe Kerk. Op 7 en 8 oktober begint de musical om 20:00 uur en 9 oktober om 15:00 uur.

Noteert u de datums alvast in uw agenda? Laten we hopen dat Corona dit keer geen roet in het eten gooit…!

crew