Lief en leed

In deze groep (maximaal 9 deelnemers) praten we met elkaar over wat ons in het leven bezig houdt aan zowel lief als leed. We proberen het één met het ander in verbinding te brengen. Want het is nooit of-of in het leven, maar altijd en-en. In tijden van leed kun je veel hebben aan ervaringen met de zonnige kanten van het leven. Mooie en goede ervaringen kunnen je versterken in tijden dat je te kampen hebt met verdriet, eenzaamheid of pijn. Door deze dingen samen te delen, leren we van elkaar en met elkaar hoe we ons krachtig(er) en misschien ook wel evenwichtiger kunnen verhouden tot alles wat het leven met zich meebrengt. Hierin betrekken we ook ons geloof. We zullen kijken wat er in de bijbel te lezen is over het vieren en het dragen van onze levenservaringen. Het is de bedoeling dat dit een vaste gespreksgroep wordt. We zullen eens per maand bijeenkomen.

liefenleed

N.B. Reeds drie jaar bestaat de groep Lief en Leed; deze heeft een vaste samenstelling. Nieuwe leden kunnen niet meer worden toegevoegd.

Per januari 2023 start een tweede groep Lief en Leed, onder de naam ‘Groep Lief en Leed 2’. Voor deze groep zijn al voldoende aanmeldingen binnen om te starten, maar een enkele extra deelnemer kan nog worden toegevoegd.

Voor inlichtingen en opgave kunt u bij: pastor Maria Opgelder terecht: telefoon: 0654-911 606.