Lief en leed

We praten hier met elkaar over wat ons in het leven bezig houdt aan zowel lief als leed. We proberen het één met het ander in verbinding te brengen. Want het is nooit of-of in het leven, maar altijd en-en.

liefenleedTweede groep

Een tweede gespreksgroep ‘Lief en leed’ zal, zoals het er nu uitziet, van start gaan in september 2022. U kunt zich hier nog voor aanmelden maar de groep is haast vol. Dus er zijn nog maar een paar aanmeldingen mogelijk. Inlichtingen en opgave bij: pastor Maria Opgelder, telefoon: 0654-911 606.