Lief en leed

In een nieuwe groep van maximaal 10 deelnemers, geleid door Maria Opgelder, praten we met elkaar over wat ons in het leven bezig houdt aan zowel lief als leed. We proberen het één met het ander in verbinding te brengen. Want het is nooit of-of in het leven, maar altijd en-en. In tijden van leed kun je veel hebben aan ervaringen met de zonnige kanten van het leven.

liefenleed

Mooie en goede ervaringen kunnen je versterken in tijden dat je te kampen hebt met verdriet, eenzaamheid of onzekerheid. Voor inlichtingen en opgave kunt u bij: pastor Maria Opgelder, telefoon: 0654-911 606.